Siirry sisältöön

Viltvänligt skogsbruk för skogshönsfåglar på Skogsmässan

Finlands viltcentral är med på Skogsmässan 11.–13. november 2016 i Helsingfors mässcentrum. Kom till bioekonomiavdelningen för att lyssna och diskutera om skogsvård som tar viltet i beaktande.

Temat för vår avdelning (6 D 62) är viltvänligt skogsbruk. Vi vill uppmuntra skogsägarna och skogsyrkesmän till nyfikenhet och beaktande av viltet i fråga om skogsbruket. I ekonomiskogarna bor till exempel skogshönsfåglar, skogsharar och rådjur som trivs bra i skyddet av snårskogar. En ekonomiskog med snårskog som är gynnsam för viltet är också ett trivsamt rekreationsområde för de som rör sig ute i naturen. Mässbesökarna kan diskutera med våra experter om olika sätt att liva upp skogsviltets livsbiotoper. Viltvänligt skogsbruk sänker inte ekonomiskogens värde, men ökar såväl djurens som människornas välmående.

Finlands viltcentrals specialplanerare Mirja Rantala och Mikko Alhainen delar ut tips om viltvänligt skogsbruk vid Bioekonomiavdelningens gemensamma scen på fredagen klockan 13:00 och på lördagen klockan 10:15. På söndagen klockan 12:15 berättar viltplanerare Ohto Salo hur man bekämpar hotet om afrikansk svinpest genom samarbete.

På Bioekonomi-avdelningen presenterar sig förutom Finlands viltcentral också Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Naturresursinstitutet, jord- och skogsbruksministeriet, Lantmäteriverket, Forststyrelsen, Finlands skogscentral samt arbets- och näringsministeriet. På mässavdelningen gör man Bioekonomin känd konkret genom: pälsar, näringsarter, träprodukter och andra förädlade naturresurser är en viktig del av den finländska bioekonomin.

Skogsmässan som presenterar skogens rekreationsbruk, skogsvård, skogsbranschens innovationer och produkter och tjänster avsedda för skogsägare är branschens största evenemang i Finland. Skogsmässan är en del av Meidän viikonloppu- evenemangets helhet, där ingår också ELMA-landsbygdsmässan, 55plus-mässan, Hantverksmässan, Keldjursmässan och OutletExpo.

Bekanta dig med Bioekonomiavdelningens program (på finska)

Läs mera om Skogsmässan (på finska)