Siirry sisältöön

Bli bekant med bioekonomi

Det talas mycket om bioekonomi, men vad betyder den egentligen och hur berör den oss alla? Svaret hittar du på bioekonomiavdelningen på Skogsmässan den 11 – 13 november. Designer, jord- och skogsbruksministeriet och organisationer inom ministeriets förvaltningsområde kommer att bygga upp avdelningen tillsammans.

– Forskning, formgivning och företagskompetens hjälper oss att använda våra förnybara naturresurser på ett allt hållbarare och mer ekologiskt sätt. Vi måste ha siktet inställt på att förädlingsvärdet av såväl åkerråvaror som skogliga råvaror stiger och att vi utvecklar nya innovativa produkter. Att bioekonomi är en stor möjlighet för Finland får konkretare form, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

De finska aktörerna inom bioekonomiområdet har redan tidigare slagit ihop sina resurser och under ledning av jord- och skogsbruksministeriet deltagit i olika evenemang för att berätta om sina tjänster. Även designer bidrar nu med nya infallsvinklar.

– Vid Aalto-universitetet har vi redan i många års tid kombinerat design med forskning om skogliga biomaterial, men nu har vi en chans att främja bioekonomin även på en bredare front. Det är fint att få berätta hur bra vi t.ex. vårdar våra skogar, slår vakt om våra rena vatten och hållbara jakt, säger Pirjo Kääriäinen vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

Bioekonomiavdelningen har planerats av Outi Mustonen som är magisterstudent inom design. Det förberedande arbetet har gjorts i workshoppen som ordnades i samband med sommarskolan CHEMARTS vid Aalto-universitetet. Hur berätta om bioekonomin på ett nytt och intresseväckande sätt var frågor som deltagarna funderade på i workshoppen.  Avdelningens möblemang tillverkas i Iskus fabrik i Lahtis.

– Det är fint att få samarbeta med de finska experterna. Det material som Isku använder är PEFC-certifierat. Vi vet alltså att virket vi använder i produkterna kommer från skogar som vårdats enligt principen om hållbar utveckling. Vi tror starkt på inhemskt arbete och sysselsätter direkt 700 personer i Finland och via våra partner 1 300 personer. Vi har koncentrerat både vår produktion och våra upphandlingar till Finland, säger Iskus VD Arto Tiitinen.

Resultaten från detta samarbete presenteras på Skogsmässan i Helsingfors mässcentrum den 11 – 13 november 2016. Utställarna är jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, Forststyrelsen, Finlands skogscentral, Lantmäteriverket, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Pressmeddelandet på jord- och skogsbruksministeriets webbsida