Siirry sisältöön

Rapphönsstammen

Rapphönan är en liten hönsfågel som trivs i jordbruksmiljö, den har kommit till vårt land i och med jordbruket för över hundra sedan. Stammen var som kraftigaste före mekaniseringen av jordbruket under självhushålls-jordbrukets tid: då odlade varje bondgård mångsidigt ett flertal olika växtslag och rapphönan hittade bland landsbygdens mosaik lämpliga biotoper och näring under alla årstider.

I och med mekaniseringen av odlingen och dess inriktning mot monokultur, användningen av växtgifter, det minskade antalet öppna diken och tillflyktsplatser har också rapphönsstammarna rasat. Man har velat hjälpa arten med hjälp av en nationell förvaltningsplan för rapphönsstammen. Det viktigaste hjälpmedlet för att återuppliva stammen är att med hjälp av miljöprogrammen för jordbruket påverka odlingsbruket av landsbygdsområdena på så sätt att det uppstår nya närings- och tillflyktsplatser för arten vid sidan av den sedvanliga odlingen.

Bekanta dig med förvaltningsplanen för rapphönsstammen (Jord- och skogsbruksministeriet)