Siirry sisältöön

Skogshönsfågelstammarna

I förvaltningsplanen för Finlands skogshönsfågelstammar föreslås ett stort antal praktiska åtgärder, med hjälp av vilka fågelstammarna kan hållas livskraftiga och jagas hållbart. Med åtgärderna strävar man till att förbättra kulturskogarnas kvalitet som biotop för skogshönsfåglar.

Man har som mål att i synnerhet

  • öka odlingsskogarnas lämplighet för skogshönsfåglar
  • trygga en tillräcklig mängd blåbärsris
  • öka antalet nyckelmiljöer
  • säkerställa en tillräcklig mängd biotoper för beståndet av dalripor i barrskogszonen.

Förvaltningsplanen blev färdig sommaren 2014.

Sammanfattning, förvaltningsplanen för Finlands skogshönsfåglar (Jord- och skogsbruksministeriet)  (på svenska)

Förvaltningsplanen för Finlands skogshönsfåglar (Jord- och skogsbruksministeriet) (på finska)