Siirry sisältöön

Utfodringen av viltet fortsätter över vintern

Då vintern närmar sig vissnar naturen ner och djurens näringstillgång försvåras. Det är bra att påbörja vinterutfodringen av djuren i god tid innan snön kommer, så att djuren hittar utfodringsplatserna och deras matsmältningsapparat har tid att anpassa sig till den näring som erbjuds. Man bör fortsätta en påbörjad vinterutfodring ända fram till att snön har smält bort. 

En rätt placerad utfodringsplats minskar på skador som förorsakas jord- och skogsbruk samt trafiken. Därtill har utfodringsplatserna en betydande roll i stamskötseln av de små hjortdjuren, för den största delen av det årliga bytet får man genom vaktjakt.

Små hjortdjur, så som dovhjort, vitsvanshjort samt rådjur är typiska objekt för vinterutfodring. Därtill kommer skogsharar och fältharar samt av viltfåglarna fasaner och rapphönor gärna till den utfodring som erbjuds.

För att få upprätthålla en utfodringsplats måste man alltid ha markägarens tillstånd. Man ska välja platsen enligt djurens naturliga levnadsområden och undvika närheten av livligt trafikerade vägar.

– Utfodringsplatsen bör placeras så, att djuren inte behöver korsa livligt trafikerade vägar då de kommer från sina daglegor. Utfodring vid gårdar leder till att djuren blir domesticerade och kan bland annat leda till trafik- och trädgårdsskador, berättar Marko Muuttola vid Finlands viltcentral.

 

Mångsidig näring och välavvägt utbud

Vinterutfodringen är djurens grundläggande energiförsörjning, som hjälper till för att klara av vintern till följande föryngringsperiod. Mängden föda som erbjuds borde motsvara antalet djur som besöker utfodringsplatsen, så att det inte uppstår ett överutbud.

– Med en utfodring som är rätt dimensionerad är även förebyggande av eventuella sjukdomar bättre under kontroll, säger Muuttola.

Man kan använda sig av höstens äppelskörd i viltutfodringen, samma sak med rotfrukter, potatis och foderbetor duger bra åt däggdjur. Därtill kan man erbjuda spannmål, såsom havre och gärna klöverrikt hö. Åt viltfåglar bjuder man spannmål samt grus för matsmältningen. I närheten av fåglarnas utfodringsplats bör det finnas skyddsvegetation, där fåglarna kan ta skydd då fara hotar. Även småfåglarna har nytta av utfodringsplatserna för vilt.

Man ska inte ge skämd föda åt djur. Till exempel gammalt bröd och bulla kan innehålla mögelsporer vilket kan orsaka allvarliga störningar i matsmältningen och till att djuret dör. Utfodringsplatsernas renlighet är viktig för djurens välmående och om man utfodrar på marken ska man alltid lite byta ställe.

 

Extra information

Muuttola, Marko

  • Viltplanerare, Södra Tavastland
  • Vilthushållning och viltvård
  • 029 431 2117
  • marko.muuttola@riista.fi