Riista elinkeinona

Riista tarjoaa mahdollisuuksia myös elinkeinonharjoittamiseen. Riistaan liittyvä elinkeinotoiminta voidaan jakaa karkeasti riistatuotteiden valmistukseen, metsästysmatkailutoimintaan sekä riistatilayrittämiseen.

Riista-alalla toimii Suomessa yksityisiä yrittäjiä yhä lisääntyvässä määrin. Monelle yrittäjälle riista tarjoaa osan tuloista ja yrittämisen mahdollisuuksista. Riistallinen toiminta kytkeytyy usein muihin yrittämisen muotoihin, jotka saattavat tuoda pääosan yrittäjän tuloista.

 

Päivitetty 23.4.2013