Siirry sisältöön

Metsähanhi

European Multispecies Goose Management Platform on AEWAn uusi toimintaohjelma koordinoituun hanhikantojen hoitoon. Luoteis-Euroopan hanhien levähdys- ja talvehtimisalueet sekä kannanhoidon kipukohdat ovat pitkälti päällekkäiset. Tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää elinvoimaiset sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät kannat lyhytnokka- ja taigametsähanhien hoitosuunnitelmien toimeenpanolla ja laatia meri- ja valkoposkihanhille hoitosuunnitelmat.

Hanhikantojen hoidon puitteissa toimintaa kokeillaan ja kehitetään ja kokemusten perusteella laajennetaan kattamaan muitakin lajeja Euroopassa.

Lisää Euroopan hanhitoimintaohjelman perustamisesta (AEWA)

Taigametsähanhen kannanhoidon uusi aika

Taigametsähanhen metsästys tapahtuu jatkossa koordinoidusti ja tavoitteellisesti koko muuttoreitillä. Taigametsähanhikanta on vasta alkanut elpymään, ja metsästystä rajoitetaan lähivuosina edelleen voimakkaasti, jotta pesimäkanta vahvistuu kestämään metsästystä

Hanhitoimintaohjelman 1 työryhmäkokouksessa sovittiin taigametsähanhen kansainvälisen metsästyssäätelyn perusprosessit ja muuttoreitin tason metsästyskiintiön jako kansallisiksi kiintiöiksi. Merkittävää oli metsästyskieltojen sopiminen Itäisille ja Läntiselle kannanhoitoalueelle.

Euroopan hanhitoimintaohjelman 2.työryhmäkokouksessa tehtiin historiallinen päätös, kun Suomi, Ruotsi ja Tanska sopivat taigametsähanhen kestävästä ja tavoitteellisesta metsästyksestä kannanhoitoalueella.

Metsästysrajoitukset toimivat keskisellä kannanhoitoalueella

Taigametsähanhen keskisen kannanhoitoalueen laskennoissa Ruotsissa ja Tanskassa tammikuussa 2016 havaittiin 46 645 taigametsähanhea. Vuotta myöhemmin tammikuussa 2017 havaittiin 56 792 taigametsähanhea.

Viime vuosien merkittävin toimenpide on ollut Suomen ja Tanskan voimakas metsästyksen rajoittaminen. Suomessa on aiemmin metsästetty noin puolet koko kannanhoitoalueen saaliista, ja Suomen pesimäkantaan kohdistunut metsästys on ollut voimakasta koko muuttoreitillä.

Taigametsähanhen verotusmalli

Taigametsähanhen metsästys perustuu verotusmalliin. Mallissa on eri vaihtoehtoja verotusasteista. Verotusasteet ovat kompromisseja kannan elpymisnopeuden ja metsästysmahdollisuuksien välillä. Goose Platformin kansainvälisessä kokouksessa kesäkuussa 2017 päätettiin avata metsästys keskisellä kannanhoitoalueella 3 % verotusasteella, mikä mahdollistaa rajoitetun metsästyksen ja kannan samanaikaisen elpymisen.  Verotuksesta päätetään vuosittain jatkossa vuosittain kannan tilan perusteella.

AEWA hanhitoimintaohjelman kokousmateriaalit verkossa.

Kokous 15-16.12.2016 Kristianstad, Ruotsi (AEWA)

Kokousmuistio (AEWA)

Kokous 15-16.6.2017 Kööpenhamina, Tanska (AEWA)

Lisätietoa taigametsähanhen hoitosuunnitelman toimeenpanosta.