Siirry sisältöön

Hirvieläinvahinkojen estäminen

Hirvieläimet aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa maa- ja metsätaloudelle. Havu- ja lehtipuiden suojaukseen on käytettävissä Trico-syönninestoainetta (pdf) ja keltaista muovinauhaa (pdf).

Trico-syönninestoaine ja hirvinauha antavat oikein käytettynä tehokkaan suojan havu- ja lehtipuiden suojaukseen hirvien aiheuttamilta metsävahingoilta

Erikoisviljelysten suojaukseen voidaan käyttää keltaisen muovinauhan lisäksi kevytrakenteisia sähköaitoja (pdf) ja teräksisiä verkkoaitoja (pdf). Kokeilukäytössä on myös pelotteita, joista on saatu myönteisiä kokemuksia.

Pienten hirvieläinten lisääntyessä ja levittäytyessä on vahinkokehitys kääntynyt kasvuun erikoisviljelmillä. Erikoisviljelmiä on suojattu verkko- ja sähköaidoilla, josta viimeksi mainittu on kevytrakenteisempi, edullisempi ja helpommin siirrettävissä varsinkin viljelyksillä, joissa on suhteellisen lyhyt kasvukierto. Verkkoaitaa on myönnetty pitkän kasvukierron lajikkeille esim. hedelmäpuuviljelmille.

Sähköllä toimivat pelottimet ovat edullisempia, kuin kiinteät aidat. Ne ovat myös helposti siirreltävissä. Niiden soveltuvuutta hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen viljelyksillä testataan Suomen olosuhteissa.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Suomen riistakeskukselle erityisavustusta hankesuunnitelman mukaiseen hirvieläinvahinkojen ehkäisyyn. Riistakeskus on hankkinut erityisavustuksella aitaustarvikkeita. Niitä ohjataan kohteisiin, joissa aitauksella saadaan kustannustehokas suoja suojattavan edun arvoon nähden.

Hirviaitahakemus – teräksinen riista-aita (docx)

Hirviaitahakemus – teräksinen riista-aita (pdf)

Hirvieläinaitahakemus – sähköaita (docx)

Hirvieläinaitahakemus – sähköaita (pdf)

 

Hirvien aiheuttamia metsävahinkoja voidaan vähentää myös metsänhoidolla.

Maasto-ohjeet hirvivahinkojen vähentämiseen (pdf)

Metsänhoitokeinot hirvivahinkojen vähentämisessä (riistainfo.fi)

 

Lisätietoja

Riistavahinkovastaava Teemu Lamberg, puh. 029 431 2212 tai riistakeskuksen riistasuunnittelijat.