Siirry sisältöön

Hirvieläinvahinkojen estäminen

Hirvieläimet aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa maa- ja metsätaloudelle. Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten (ei metsäkauris ja poro) aiheuttamia vahinkoja korvataan ja ennaltaehkäistään pyyntilupamaksuina kerätyillä varoilla. 

Havu- ja lehtipuiden suojaukseen on käytettävissä Trico-syönninestoainetta (pdf) ja keltaista muovinauhaa (pdf), jotka antavat oikein käytettynä tehokkaan suojan hirvien aiheuttamilta metsävahingoilta. Syönninestoainetta ja hirvinauhaa voi tiedustella alueen riistasuunnittelijalta. Katso yhteystiedot.

Hirvien aiheuttamia metsävahinkoja voidaan vähentää myös metsänhoidolla:

Sähkö- ja verkkoaidat

Pienten hirvieläinten lisääntyessä ja levittäytyessä on vahinkokehitys kääntynyt kasvuun erikoisviljelmillä. Erikoisviljelysten suojaukseen voidaan käyttää keltaisen muovinauhan lisäksi kevytrakenteisia sähköaitoja (pdf) ja teräksisiä verkkoaitoja (pdf). Sähköaita on kevytrakenteisempi, edullisempi ja helpommin siirrettävissä varsinkin viljelyksillä, joissa on suhteellisen lyhyt kasvukierto. Verkkoaitaa on myönnetty pitkän kasvukierron lajikkeille esim. hedelmäpuuviljelmille.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt hirvieläinvahinkojen ehkäisyyn erityisavustusta, jolla Suomen riistakeskus on hankkinut aitaustarvikkeita. Niitä ohjataan kohteisiin, joissa aitauksella saadaan kustannustehokas suoja suojattavan edun arvoon nähden.

Kokeilukäytössä on myös pelotteita, joista on saatu myönteisiä kokemuksia. Sähköllä toimivat pelottimet ovat edullisempia kuin kiinteät aidat. Ne ovat myös helposti siirreltävissä. Niiden soveltuvuutta hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen viljelyksillä testataan Suomen olosuhteissa.

Tiedustelut aluetoimistolta

Hirvieläinvahinkojen estämismateriaaleja voi tiedustella alueen riistasuunnittelijalta tai riistavahinkovastaavalta. Lisätietoa materiaaleista ja niiden käytöstä Riistainfossa (riistainfo.fi).