Lamberg, Teemu

    viltplanerare, Mellersta Finland
  • Vilthushållning, våtmarker och eftersök
  • 029 431 2212
  • teemu.lamberg@riista.fi