Lamberg, Teemu

  • viltplanerare, Mellersta Finland
  • Vilthushållning, viltskador
  • 029 431 2212
  • teemu.lamberg@riista.fi