Siirry sisältöön

I Kust-Österbotten beviljades 1490 st. jaktlicenser för älg och 1497 st. licenser för att fälla vitsvanshjort

Finlands Viltcentral Kust-Österbotten har för inkommande jaktår beviljat 1490 st. jaktlicenser för älg.  År 2021 användes 73,9 % av de beviljade licenserna och då fälldes i Kust-Österbotten 1937 st. älgar med de då beviljade 1985 st. jaktlicenserna. Jaktlicenser på vitsvanshjort beviljades 1497 st. (år 2021 beviljades 1548 st. vitsvanshjortlicenser och av de då tilldelade vitsvanshjortlicenser användes 54,7% och man fällde då 1147 st. vitsvanshjortar.)

En jaktlicens för hjortdjur berättigar till att fälla antingen en fullvuxen eller två kalvar.

Licensmängden baserar sig på Kust-Österbottens regionala viltråds fastställda målsättning för hjortdjursstammarna. Målsättningen är satta älgförvaltningsområdesvis och är i kraft i tre år för älg och två år för vitsvanshjortens del. I Kust-Österbotten finns tre älgförvaltningsområden. Målsättningarna för kvarvarande älgstam varierar i de olika älgförvaltningsområdena till mellan 3,0–4,0 älgar / 1000 ha samt för vitsvanshjort mellan 1-7 st. / 1000 ha.

På alla älgförvaltningsområden har jaktvårdsföreningarna uppgjort en beskattningsplan, baserad på viltforskningens uppskattade hjortdjursstam våren 2022 beskattningsplanerna siktar till att öka eller bibehålla uppnådd stamnivå eller till att något ännu sänka hjortdjursstammen så att de fastställda målsättningarna för hjortdjursstammarna uppnås. Finlands viltcentral Kust-Österbotten har beviljat alla ansökare inom regionen det ansökta antalet jaktlicenser för älg och vitsvanshjort. En licens söktes också för att fälla skogsren i Kust-Österbotten (Karlebynejden), men den beviljades inte.

Hjortdjurens jakttid börjar 1.9 med vaktjakt. Vitsvanshjort kan med full intensitet jagas med början från 25.9 och älg från och med 8.10.

 

 

Jaktvårdsföreningsvis beviljat licens antal i Kust-Österbotten för jaktsäsongen 2022–2023 (2021-2022)

Jaktvårdsförening                         Älg                       Vitsvanshjort

Karlebynejden                               75 (214)              25 (54)

Pedersörenejden                           95 (197)              67 (83)

Nykarlebynejden                           138 (220)            100 (100)

Vörånejden                                     252 (239)            107 (104)

Vasanejden                                    213 (230)            284 (291)

Malaxnejden                                  124 (178)            119 (157)

Närpesnejden                                342 (420)            447 (417)

Lappfjärdsnejden                          251 (287)            348 (342)

 

 

Extra information

Hautanen, Jaakko

  • Viltplanerare, Kust-Österbotten
  • 029 431 2312
  • jaakko.hautanen@riista.fi