Siirry sisältöön

Jaktlicenser för hjortdjur har beviljats i Kust-Österbotten

Finlands viltcentral beviljade 1711 st. jaktlicenser för älg och 846 st. licenser för att fälla vitsvanshjort i Kust-Österbotten.

Finlands Viltcentral har för kommande jaktår beviljat 1711 st. jaktlicenser för älg i Kust-Österbotten.  Jaktåret 2023 användes 82,7 % av de beviljade licenserna och bytet uppgick då till 1 304 st. älgar.

Jaktlicenser på vitsvanshjort har för kommande jaktår beviljades 846. År 2023 beviljades 1088 st. licenser för vitsvanshjort och av de då tilldelade vitsvanshjortlicenser användes 44,7procent. Bytesmängden uppgick i fjol till 670 vitsvanshjortar.

En jaktlicens för hjortdjur berättigar till att fälla antingen en fullvuxen eller två kalvar.

Licensmängden baserar sig på Kust-Österbottens regionala viltråds fastställda målsättning för hjortdjursstammarna. Målsättningen är satta älgförvaltningsområdesvis och är i kraft i tre år för älg och vitsvanshjort. I Kust-Österbotten finns tre älgförvaltningsområden. Målsättningarna för kvarvarande älgstam är 3–4 älgar / 1000 ha. samt för vitsvanshjort 1-7per 1000 ha.

Jaktvårdsföreningarna har uppgjort en beskattningsplan, baserad på viltforskningens uppskattade hjortdjursstam våren 2024, beskattningsplanerna samt beviljad licensmängd siktar till att bibehålla uppnådd stamnivån så att de fastställda målsättningarna för hjortdjursstammarna uppnås.

Hjortdjurens jakttid börjar 1.9 med vaktjakt.

  

Jaktvårdsföreningsvis beviljat licensantal i Kust-Österbotten för jaktsäsongen 2024–2025 (2023–2024)

Jaktvårdsförening                         Älg                       Vitsvanshjort

Karlebynejden                               218 (84)              25 (25)

Pedersörenejden                           173 (128)            51 (65)

Nykarlebynejden                           275 (178)            36 (44)

Vörånejden                                     266 (165)            77 (77)

Vasanejden                                    194 (165)            83 (211)

Malaxnejden                                  147 (93)              80 (79)

Närpesnejden                                217 (125)            152 (226)

Lappfjärdsnejden                          221 (235)            342 (361)

Extra information

Pellas, Stefan

  • Jaktchef, Kust-Österbotten
  • Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi