Siirry sisältöön

På Finlands viltcentral Kust-Österbottens område får det jagas 6 st. lodjur

Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning för jaktåret 2021-2022 fastställt en fällningskvot i Finland om maximalt 320 st. lodjur. (förordn.nr.873/2021 förordningen är i kraft 15.10.2021–31.7.2022)

Av detta antal har det på Finlands viltcentral Kust-Österbottens område beviljats dispenser för att fälla 6 st. lodjur. Två stycken lodjur får fällas på Närpesnejdens och Vasanejdens jaktvårdsföreningars ansökningsområden samt ett lodjur per område på Lappfjärds och Karlebynejdens jaktvårdsföreningars ansökningsområden.

De beviljade dispenserna är riktade till områden med stabil stam där lodjurens kullförekomst enligt Naturresursinstitutet är tätast. Med lodjursdispenserna som beviljats får man inte fälla hona som åtföljs av årsunge.

Naturresursinstitutet har uppskattat att lodjursstammen ökat något och att Kust-Österbottens fullvuxna lodjursstam före jaktårets början 2021/2022 uppgår till 50-60 (i fjol 35-50) st. individer. Motsvarande tal för hela landet uppgår till mellan 2155-2280 (i fjol 2065-2170) djur. Uppskattningen av lodjurens antal baserar sig på rovdjurskontaktpersonernas granskade och i observationsprogrammet Tassu införda ungobservationer. År 2020 uppskattades det röra sig 8-10 st.(år 2019 6-8st.) lodjurskullar i Kust-Österbottens skogar.

Observationer av stora rovdjursföryngringar eller rovdjur som rör sig i närheten av bebyggelse är det bäst att genast anmäla till närmaste rovdjurskontaktperson eller till jaktvårdsföreningen. Kontaktuppgifter finner man på viltcentralens sidor www.riista.fi

Föregående jaktsäsong blev Kust-Österbottens lodjursbyte 5 st. (dispenser var då tillgängliga för 5 st.). Lodjurets jakttid är 1.12.2021-28.2.2022 (lojakten slutar vid skottår den 29. februari.)

Extra information

Pellas, Stefan

  • Jaktchef, Kust-Österbotten
  • Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi