Siirry sisältöön

Oktavuohtadieđut

Áššehasbálvalus ja rávven (árgan dmu 9‒15)
tel. 029 431 2001, š-poasta asiakaspalvelu@riista.fi

Registrerenkantuvra
čuj. Sompiontie 1, 00730 Helsinki ,
š-poasta kirjaamo@riista.fi

Meahcástankoartaáššit
tel. 029 431 2002, š-poasta metsastajarekisteri@innofactor.com

skábmamánnu–geassemánnu: árgabeivviid dii 9–16
suoidnemánnu–golggotmánnu: árgabeivviid dii 8–18

Oma riista -helpdesk (árgan dmu 12–16)
tel. 029 431 2111, š-poasta oma@riista.fi

Gávpi ja diŋgomat (árgan dmu 9–17, suoidnemánnu: árgabeivviid dii 9–16)
tel. 09 5840 4500, š-poasta kauppa@riista.fi
kauppa.riista.fi

Riŋgen 029-álgosaš nummiriidda máksá dábálaš báikkálašfierbme- dahje mátketelefonháladeami mávssu.

Oktavuohtadieđuozu sáhttá dahkat ovttain dahje máŋggain ohcankritearain dahje deavdá man beare ohcansáni vuosttas gieddái.

Oza
namma bargu/tihttel Avainsanat
Alalantela, Jaakko Fuođđoplánejeaddji SusiLIFE
Alhainen, Mikko Spesiálaplánejeaddji Riikkaidgaskasaš ovttasbargu, fitnut, fuođđoeallibirrasiid doarjagat
Boström, Irene Áššedovdi Áššehasbálvalus
Ekman, Klaus Dieđihanoaivámuš Meahcásteaddji-bláđđi
Eronen, Visa Fuođđooaivámuš, Ođđaeana Návde- ja njuorjjonáliid vearuhus
Hakala, Minna Fuođđoplánejeaddji
Hakala, Sirpa Áššedovdi Áššehasrávven
Hakonen, Holtti Fuođđoplánejeaddji SOTKA
Harju, Saana Spesiálaplánejeaddji Lohpehálddahus
Hautanen, Jaakko Fuođđoplánejeaddji, Riddo-Nuortabađaeana
Heimo, Lasse Áššedovdi Oma riista
Hellman, Johanna Dieđihanplánejeaddji Gulahallan
Hepo-oja, Harri Fuođđoplánejeaddji, Oulu Vuovdeláhkaásaheapmi ja vuovdefuođu eallinbirrasat
Hermansson, Jörgen Fuođđooaivámuš, Áitosaš-Suopma Suologuovlu, smávva ealgaealliid nálidikšun
Hokkanen, Ville Prošeaktaoaivámuš; Oma riista Fuođđodieđu diehtovuogádagat
Huhtinen, Riitta Áššedovdi Jođiheami doarjja ja áššiidhálddašeapmi
Härkönen, Sauli Almmolaš hálddahusdoaimmaid oaivámuš
Hölli, Otto Fuođđoplánejeaddji, Davvi-Häme Báikediehto- ja diehtodorvovástideaddji ja it-doarjja
Impola, Antti Fuođđooaivámuš, Satakunta Fuođđoráđit
Inha, Annika Fuođđoplánejeaddji, Mátta-Savo
Itkonen, Lauri Ealgadoalloguovloplánejeaddji Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Järvinen, Ilkka Fuođđoplánejeaddji Helmi-vieraspetohanke, Pohjois- ja Etelä-Häme
Kangas, Tapio Fuođđoplánejeaddji, Kainuu
Kangas, Veli-Matti Fuođđoplánejeaddji Báhčiniskkusáššit ja raporteren, lottiid spiehkastatlobit
Karhula, Kari Fuođđoplánejeaddji Projektipäällikkö Helmi-vieraspetohanke, suunnittelija SOTKA-vieraspetohanke
Kelkka, Mari Áššedovdi Áššehasbálvalus, meahcásteaddjiregisttar
Kervinen, Matti Spesiálaplánejeaddji, Davvi-Savo Fuođđodieđuid merostallan
Kontro, Valto Fuođđoplánejeaddji, Ođđaeana
Korhonen, Tuija Áššedovdi Mátkerehkegat, buhtadusat, máksinjohtolat
Kouhia, Arttu Ealgadoalloguovloplánejeaddji Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Kröger, Veijo Fuođđoplánejeaddji Helmi-vieraspetohanke, Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
Kuhlström, Sirpa Fuođđoplánejeaddji, Mátta-Häme Fuođđodikšunsearvvit
Kuittinen, Juha Fuođđooiavámuš, Davvi-Gárjil Ehtalaš meahccebivdu
Kuitunen, Tero Dieđihanplánejeaddji Meahcásteaddji-bláđđi
Kursula, Olli Fuođđooaivámuš, Gaska-Suopma Fuođđorehkenastimat ja fuođđodieđu ávkkástallan meahcástanservviin
Körhämö, Jani Fuođđooaivámuš, Davvi-Häme Ealganáli dikšunplána
Laaja, Reima Fuođđoplánejeaddji, Satakunta Návdevahátvirgeveahkki (SRVA)
Laine, Eerojuhani Fuođđoplánejeaddj Smávva ealgaealliid náliidčuovvunvugiid ovddideapmi
Laitila, Lauri Fuođđoplánejeaddji SOTKA
Lamberg, Teemu Fuođđoplánejeaddji, Gaska-Suopma Fuođđodoallu, fuođđovahágat
Laukkanen, Paula Fuođđoplánejeaddji Fuođđodikšunsearvvit
Lehikoinen, Pekka Ekonomiijaoaivámuš Skáhppomat ja soahpamušat
Littow, Inga Áššedovdi Ekonomiijahálddahus, bálkkát, rehketdoallu, rhy-stáhtaveahkki ja bearráigeahčču
Luoma, Mikael Fuođđooaivámuš, Nuortabađaeana Gumpenáli dikšunplána
Lyly, Mari Spesiálaplánejeaddji Reviiraovttasbargu, stuorraspiriid náliiddikšun, SusiLIFE
Lönnfors, Carola Áššedovdi Bušeteren, fidnorehketdoallu
Miettinen, Janne Spesiálaplánejeaddji Fuođđomeahccedikšun
Mikkola, Marko Spesiálaplánejeaddji Meahcásteaddjibálvalusat
Mononen, Jyri Fuođđoplánejeaddji Helmi-vieraspetohanke, Uusimaa
Mutanen, Henri Fuođđooaivámuš, Nuortalulli-Suopma Meahcásteaddjidutkkus
Muuttola, Marko Fuođđoplánejeaddji, Mátta-Häme Fuođđodoallu ja fuođđodikšun
Mänty, Maria Áššedovdi Rhy-stáhtaveahkki ja bearráigeahčču, meahcásteaddjiregisttar
Nevalainen, Tomi Fuođđoplánejeaddji Helmi-vieraspetohanke, Kaakkois-Suomi
Norberg, Harri Spesiálaplánejeaddji Návddit, návdevahágat, bivdin- ja spiehkastatlohpestatistihkat
Nurmi, Jarkko Fuođđodoallooaivámuš
Nyholm, Kai-Eerik Fuođđoplánejeaddji, Davvi-Gárjil
Paakkonen, Risto Ealgadoalloguovloplánejeaddji Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Paananen, Esko Ealgadoalloguovloplánejeaddji Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Paasimaa, Marko Fuođđooaivámuš, Kainuu Návddiid spiehkastatlobit
Paavola, Heli Áššedovdi Lohpehálddahus ja raporteren, JHT-registarat
Pellas, Stefan Fuođđooaivámuš, Riddo-Nuortabađaeana Suologuovlu, njurjuid nálidikšun ja meahcásteapmi
Peltonen, Pirkka Ealgadoalloguovloplánejeaddji Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Pietarinen, Petteri Fuođđoplánejeaddji Hyvinvointia ja taloutta edistävät riistahankkeet
Pigg, Jari Veahkkehoavda
Pispa, Tuomo Hálddahusoaivámuš
Rantala, Mirja Dieđihanplánejeaddji Gulahallan
Rauhala, Jyri Fuođđooaivámuš, Mátta-Häme Beanaiskosiid ja -skuvlejumiid lobit, meahcástanlága 40 §, 41 c § ja 41 d § čuovvu lobit
Rinne, Antti Fuođđoplánejeaddji, Áitosaš-Suopma,Ealgadoalloguovloplánejeaddji Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Ruskeala, Jussi Fuođđoplánejeaddji Helmi-vieraspetohanke, Keski-Suomi
Ruuskanen, Tuula Áššedovdi Bargoveahkaáššit, rhy-stáhtaveahkki ja bearráigeahčču
Salmela, Tero Dieđihanplánejeaddji
Salo, Ohto Fuođđooaivámuš, Mátta-Savo Vildaspiidni
Saunaluoma, Joni Ealgadoalloguovloplánejeaddji Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Siira, Antti Spesiálaplánejeaddji, Oulu Hirvieläinten pyyntiluvat, lupahallintopäällikkö
Sorvali, Elina Fuođđoplánejeaddji SOTKA
Sundqvist, Marion Logistihkkaplánejeaddji Vuovdin ja oastinrehkegat, vuorká ja neahttagávpi
Svensberg, Marko Spesiálaplánejeaddji Fuođđodoallu
Särkijärvi, Leena Áššedovdi Rhy-stáhtaveahkki ja bearráigeahčču
Södergård-Ahlskog, Lena Áššedovdi Jorgalanbálvalusat
Tanskanen, Jouni Fuođđooaivámuš, Davvi-Savo Guovlulaš dieđiheapmi
Tervonen, Kimmo Tietojärjestelmäasiantuntija Oma riista
Tikkunen, Mari Plánejeaddji SusiLIFE
Toivola, Mikko Fuođđooaivámuš, Áitosaš-Suopma Meahcásteapmi ja luonddusuodjaleapmi
Toivonen, Timo Ealgadoalloguovloplánejeaddji Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Tolvanen, Jouni Fuođđoplánejeaddji, Máttanuorta-Suopma Nuoraiddoaibma
Tossavainen, Sami Fuođđooaivámuš, Lappi Ml 8 paragráfa guovlu
Uuksulainen, Pekka Fuođđoplánejeaddji SusiLIFE
Varjo, Jari Hoavda
Vartiainen, Petri Fuođđooaivámuš Fuođđodikšunsearvedoaimma ovddideapmi
Viitanen, Ville Ealgadoalloguovloplánejeaddji Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Wikström, Mikael Spesiálaplánejeaddji Ealgaealliid nálidikšun