Siirry sisältöön

Oktavuohtadieđut

Áššehasbálvalus ja rávven (árgan dmu 9‒15)
tel. 029 431 2001, š-poasta asiakaspalvelu@riista.fi

Registrerenkantuvra
čuj. Sompiontie 1, 00730 Helsinki ,
š-poasta kirjaamo@riista.fi

Meahcástankoartaáššit
tel. 029 431 2002, š-poasta metsastajarekisteri@innofactor.com

skábmamánnu–geassemánnu: árgabeivviid dii 9–16
suoidnemánnu–golggotmánnu: árgabeivviid dii 8–18

Oma riista -helpdesk (árgan dmu 12–16)
tel. 029 431 2111, š-poasta oma@riista.fi

Gávpi ja diŋgomat (árgan dmu 9–17, suoidnemánnu: árgabeivviid dii 9–16)
tel. 09 5840 4500, š-poasta kauppa@riista.fi
kauppa.riista.fi

Riŋgen 029-álgosaš nummiriidda máksá dábálaš báikkálašfierbme- dahje mátketelefonháladeami mávssu.

Oktavuohtadieđuozu sáhttá dahkat ovttain dahje máŋggain ohcankritearain dahje deavdá man beare ohcansáni vuosttas gieddái.

Oza
namma bargu/tihttel Avainsanat
Alhainen, Mikko Spesiálaplánejeaddji Riikkaidgaskasaš ovttasbargu, fitnut, fuođđoeallibirrasiid doarjagat
Anttila, Vilma Plánejeaddji SOTKA
Boström, Irene Áššedovdi Áššehasbálvalus
Ekman, Klaus Dieđihanoaivámuš Meahcásteaddji-bláđđi
Eronen, Visa Fuođđooaivámuš, Ođđaeana Návde- ja njuorjjonáliid vearuhus
Fontell-Seppelin, Laura Fuođđoplánejeaddj, Ođđaeana
Hakala, Sirpa Áššedovdi Áššehasrávven
Hakonen, Holtti Plánejeaddji SOTKA
Harju, Saana Spesiálaplánejeaddji Lohpehálddahus
Hautanen, Jaakko Fuođđoplánejeaddji, Riddo-Nuortabađaeana
Heimo, Lasse Fuođđoplánejeaddji, Áitosaš-Suopma Oma riista
Hellman, Johanna Dieđihanplánejeaddji Gulahallan
Hepo-oja, Harri Fuođđoplánejeaddji, Oulu Vuovdeláhkaásaheapmi ja vuovdefuođu eallinbirrasat
Hermansson, Jörgen Fuođđooaivámuš, Áitosaš-Suopma Suologuovlu, smávva ealgaealliid nálidikšun
Hokkanen, Ville Prošeaktaoaivámuš; Oma riista Fuođđodieđu diehtovuogádagat
Huhtinen, Riitta Áššedovdi Jođiheami doarjja ja áššiidhálddašeapmi
Härkönen, Sauli Almmolaš hálddahusdoaimmaid oaivámuš
Hölli, Otto Fuođđoplánejeaddji, Davvi-Häme Báikediehto- ja diehtodorvovástideaddji ja it-doarjja
Ikonen, Piia Plánejeaddji SOTKA
Impola, Antti Fuođđooaivámuš, Satakunta Fuođđoráđit
Itkonen, Lauri Plánejeaddji
Jokinen, Mikko Fuođđoplánejeaddji SusiLIFE
Järvinen, Ilkka Fuođđoplánejeaddji Helmi-vieraspetohanke, Pohjois- ja Etelä-Häme
Kangas, Tapio Fuođđoplánejeaddji, Kainuu Meahcásteapmi ja luonddusuodjaleapmi
Kangas, Veli-Matti Fuođđoplánejeaddji Báhčiniskkusáššit ja raporteren, lottiid spiehkastatlobit
Karhula, Kari Fuođđoplánejeaddji Projektipäällikkö Helmi-vieraspetohanke, suunnittelija SOTKA-vieraspetohanke
Kelkka, Mari Áššedovdi Áššehasbálvalus, meahcásteaddjiregisttar
Kervinen, Matti Spesiálaplánejeaddji, Davvi-Savo Fuođđodieđuid merostallan
Kontro, Valto Plánejeaddji Pienet hirvieläimet, villisika, hirvieläinten hyödyt, metsästys taajama-alueilla
Korhonen, Tuija Áššedovdi Mátkerehkegat, buhtadusat, máksinjohtolat
Kotanen, Janne Fuođđoplánejeaddj, Nuortabađaeana
Kröger, Veijo Fuođđoplánejeaddji Helmi-vieraspetohanke, Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
Kuittinen, Juha Fuođđooiavámuš, Davvi-Gárjil Ehtalaš meahccebivdu
Kuitunen, Tero Dieđihanplánejeaddji Meahcásteaddji-bláđđi
Kursula, Olli Fuođđooaivámuš, Gaska-Suopma Fuođđorehkenastimat ja fuođđodieđu ávkkástallan meahcástanservviin
Körhämö, Jani Fuođđooaivámuš, Davvi-Häme
Laaja, Reima Fuođđoplánejeaddji, Satakunta Návdevahátvirgeveahkki (SRVA)
Laine, Eerojuhani Fuođđoplánejeaddj Smávva ealgaealliid náliidčuovvunvugiid ovddideapmi
Lamberg, Teemu Fuođđoplánejeaddji, Gaska-Suopma Fuođđodoallu, fuođđovahágat
Laukkanen, Paula Fuođđoplánejeaddji Fuođđodikšunsearvvit
Littow, Inga Áššedovdi Ekonomiijahálddahus, bálkkát, rehketdoallu, rhy-stáhtaveahkki ja bearráigeahčču
Luoma, Mikael Fuođđooaivámuš, Nuortabađaeana Gumpenáli dikšunplána
Lyly, Mari Spesiálaplánejeaddji Reviiraovttasbargu, SusiLIFE
Lönnfors, Carola Áššedovdi Bušeteren, fidnorehketdoallu
Mikkola, Marko Spesiálaplánejeaddji Meahcásteaddjibálvalusat
Mononen, Jyri Fuođđoplánejeaddji Helmi-vieraspetohanke, Uusimaa
Mutanen, Henri Fuođđooaivámuš, Nuortalulli-Suopma Meahcásteaddjidutkkus, beanaskuvlejupmi ja -iskkus
Muuttola, Marko Fuođđoplánejeaddji, Mátta-Häme Fuođđodoallu ja fuođđodikšun
Mänty, Maria Áššedovdi Rhy-stáhtaveahkki ja bearráigeahčču, meahcásteaddjiregisttar
Nevalainen, Tomi Fuođđoplánejeaddji Helmi-vieraspetohanke, Kaakkois-Suomi
Norberg, Harri Spesiálaplánejeaddji Návddit, návdevahágat, bivdin- ja spiehkastatlohpestatistihkat
Nurmi, Jarkko Fuođđodoallooaivámuš
Nyholm, Kai-Eerik Fuođđoplánejeaddj, Davvi-Gárjil
Paakkonen, Risto Fuođđoplánejeaddji
Paasimaa, Marko Fuođđooaivámuš, Kainuu Návddiid spiehkastatlobit
Paavola, Heli Áššedovdi Lohpehálddahus ja raporteren, JHT-registarat
Pellas, Stefan Fuođđooaivámuš, Riddo-Nuortabađaeana Suologuovlu, njurjuid nálidikšun ja meahcásteapmi
Peltonen, Pirkka Plánejeaddji
Pigg, Jari Veahkkehoavda
Pirinen, Jenni Fuođđoplánejeaddji SusiLIFE
Pispa, Tuomo Hálddahusoaivámuš
Rantala, Mirja Dieđihanplánejeaddji Gulahallan
Rauhala, Jyri Fuođđooaivámuš, Mátta-Häme Beanaiskosiid ja -skuvlejumiid lobit, meahcástanlága 40 §, 41 c § ja 41 d § čuovvu lobit
Rinne, Antti Plánejeaddji
Ruskeala, Jussi Fuođđoplánejeaddji Helmi-vieraspetohanke, Keski-Suomi
Ruuskanen, Tuula Áššedovdi Bargoveahkaáššit, rhy-stáhtaveahkki ja bearráigeahčču
Salo, Ohto Fuođđoplánejeaddji, Mátta-Savo Meahcástanlága 40 §, 41 c § ja 41 d § čuovvu lobit, Vildaspiidni
Saunaluoma, Joni Plánejeaddji
Siira, Antti Spesiálaplánejeaddji, Oulu Hirvieläinten pyyntiluvat, lupahallintopäällikkö
Sundqvist, Marion Logistihkkaplánejeaddji Vuovdin ja oastinrehkegat, vuorká ja neahttagávpi
Svensberg, Marko Spesiálaplánejeaddji Fuođđodoallu
Särkijärvi, Leena Áššedovdi Rhy-stáhtaveahkki ja bearráigeahčču
Södergård-Ahlskog, Lena Áššedovdi Jorgalanbálvalusat
Tanskanen, Jouni Fuođđooaivámuš, Davvi-Savo Guovlulaš dieđiheapmi
Tervonen, Kimmo Tietojärjestelmäasiantuntija Oma riista
Tikkunen, Mari Plánejeaddji SusiLIFE
Toivola, Mikko Fuođđooaivámuš, Áitosaš-Suopma Meahcásteapmi ja luonddusuodjaleapmi
Tolvanen, Jouni Fuođđoplánejeaddji, Máttanuorta-Suopma Nuoraiddoaibma
Tossavainen, Sami Fuođđooaivámuš, Lappi Ml 8 paragráfa guovlu
Varjo, Jari Hoavda
Vartiainen, Petri Fuođđooaivámuš Fuođđodikšunsearvedoaimma ovddideapmi
Wainwright, Eeva Áššedovdi Rhy-stáhtaveahkki ja bearráigeahčču
Wallgren, Christoffer Spesiálaplánejeaddji Hyvinvointia hirvieläimistä
Wikström, Mikael Spesiálaplánejeaddji Ealgaealliid nálidikšun