Siirry sisältöön

Oktavuohtadieđut

Áššehasbálvalus ja rávven (árgan dmu 9‒15)
tel. 029 431 2001, š-poasta asiakaspalvelu@riista.fi

Registrerenkantuvra
čuj. Sompiontie 1, 00730 Helsinki ,
š-poasta kirjaamo@riista.fi

Meahcástankoartaáššit
tel. 029 431 2002, š-poasta metsastajarekisteri@innofactor.com

skábmamánnu–geassemánnu: árgabeivviid dii 9–16
suoidnemánnu–golggotmánnu: árgabeivviid dii 8–18

Oma riista -helpdesk (árgan dmu 12–16)
tel. 029 431 2111, š-poasta oma@riista.fi

Gávpi ja diŋgomat (árgan dmu 9‒17)
tel. 029 431 2111, š-poasta kauppa@riista.fi
kauppa.riista.fi

Riŋgen 029-álgosaš nummiriidda máksá dábálaš báikkálašfierbme- dahje mátketelefonháladeami mávssu.

Oktavuohtadieđuozu sáhttá dahkat ovttain dahje máŋggain ohcankritearain dahje deavdá man beare ohcansáni vuosttas gieddái.

Oza
namma bargu/tihttel Avainsanat
Alhainen, Mikko Spesiálaplánejeaddji Riikkaidgaskasaš ovttasbargu, fitnut, fuođđoeallibirrasiid doarjagat
Boström, Irene Asiantuntija Áššehasrávven
Ekman, Klaus Dieđihanoaivámuš Meahcásteaddji-bláđđi
Eronen, Visa Fuođđooaivámuš, Ođđaeana Návde- ja njuorjjonáliid vearuhus, lottiid spiehkastatlobit
Hakala, Sirpa Asiantuntija Áššehasrávven
Harju, Saana Spesiálaplánejeaddji Lohpehálddahus
Hautanen, Jaakko Fuođđoplánejeaddji, Riddo-Nuortabađaeana Riddo-Bađaeatnama ja Nuortabađaeatnama fuođđodikšunsearvedoaimma ovddidanfidnu
Heikkilä, Juha Fuođđoplánejeaddji, Nuortabađaeana Fuođđodikšunservviid skuvlemat, vearjoláhkaásaheapmi ja báhčinšiljut
Hepo-oja, Harri Fuođđoplánejeaddji, Oulu Vuovdeláhkaásaheapmi ja vuovdefuođu eallinbirrasat
Hermansson, Jörgen Fuođđoplánejeaddji, Áitosaš-Suopma Suologuovlu, smávva ealgaealliid nálidikšun
Hokkanen, Ville Prošeaktaoaivámuš; Oma riista Fuođđodieđu diehtovuogádagat
Huhtinen, Riitta Asiantuntija Áššegirjjit
Härkönen, Sauli Almmolaš hálddahusdoaimmaid oaivámuš
Hölli, Otto Fuođđoplánejeaddji, Davvi-Häme Paikkatieto- ja tietoturvavastaava sekä it-tuki
Impola, Antti Fuođđooaivámuš, Satakunta Fuođđoráđit
Juntunen, Ritva Asiantuntija Áššehasrávven
Kangas, Veli-Matti Riistasuunnittelija, Oulu Ampumakoeasiat ja raportointi
Kapiainen, Keijo Koulutusvastaava, Oulu Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
Kervinen, Matti Fuođđoplánejeaddji, Davvi-Savo Riistatiedon määrittelyt
Keränen, Jukka Fuođđooaivámuš, Kainuu Gierdavaš meahcásteapmi, eanalottit
Kiukas, Erkki Fuođđooaivámuš, Nuortalulli-Suopma Meahcásteaddjidutkkus
Korhonen, Tuija Asiantuntija Áššehasrávven ja mávssut
Kotilainen, Reijo Fuođđoplánejeaddji, Davvi-Gárjil Fuođđovahágat, lávttasbáikkit, borramušgálvoláhkaásaheapmi ja biergohygieniia
Kuhlström, Sirpa Fuođđoplánejeaddji, Mátta-Häme Fuođđodikšunsearvvit
Kuittinen, Juha Fuođđooiavámuš, Davvi-Gárjil Ehtalaš meahccebivdu
Kuitunen, Tero Dieđihanplánejeaddji Meahcásteaddji-bláđđi
Kursula, Olli Fuođđooaivámuš, Gaska-Suopma Fuođđorehkenastimat ja fuođđodieđu ávkkástallan meahcástanservviin
Körhämö, Jani Fuođđooaivámuš, Davvi-Häme Ealganáli dikšunplána
Laaja, Reima Fuođđoplánejeaddji, Satakunta Návdevahátvirgeveahkki (SRVA)
Laine, Eerojuhani Fuođđoplánejeaddj Pienten hirvieläinten kannanseurantamenetelmien kehittäminen
Lamberg, Teemu Fuođđoplánejeaddji, Gaska-Suopma Fuođđodoallu, lávttasbáikkit ja vuohttin
Laukkanen, Paula Doaibmajođiheaddji, Oaivegávpotguovllu meahcásteaddjidoaimmahat Áššehasrávven
Lehikoinen, Pekka Ekonomiijaoaivámuš Skáhppomat ja soahpamušat
Littow, Inga Asiantuntija Bálkkát
Luoma, Mikael Fuođđooaivámuš, Nuortabađaeana Susikannan hoitosuunnitelma
Lyly, Mari Spesiálaplánejeaddji Gumpereviiraovttasbarggu ovddideapmi -fidnu
Lönnfors, Carola Hálddahusčálli Fidnorehketdoallu
Miettinen, Janne Spesiálaplánejeaddji Riistametsänhoito
Mikkola, Marko Spesiálaplánejeaddji Meahcásteaddjibálvalusat
Muuttola, Marko Fuođđoplánejeaddji, Mátta-Häme Fuođđodoallu ja fuođđodikšun
Mänty, Maria Asiantuntija Rhy-valtionapu ja valvonta, metsästäjärekisteri
Norberg, Harri Spesiálaplánejeaddji Návddit, návdevahágat, bivdin- ja spiehkastatlohpestatistihkat
Nurmi, Jarkko Fuođđodoallooaivámuš
Paasimaa, Marko Spesiálaplánejeaddji, fuođđoplánejeaddji, Kainuu Návddiid spiehkastatlobit
Paavola, Heli Asiantuntija Lohpehálddahus ja feaillalaččat máksojuvvon ealgaealliid bivdolohpemávssut
Pellas, Stefan Fuođđooaivámuš, Riddo-Nuortabađaeana Suologuovlu, njurjuid nálidikšun ja meahcásteapmi
Pigg, Jari Veahkkehoavda
Piironen, Antti Fuođđoplánejeaddji, Ođđaeana
Pispa, Tuomo Hálddahusoaivámuš
Rantala, Mirja Dieđihanplánejeaddji Viestintä
Rauhala, Jyri Fuođđooaivámuš, Mátta-Häme Beanaiskosiid ja -skuvlejumiid lobit, meahcástanlága 40 §, 41 c § ja 41 d § čuovvu lobit
Ruuskanen, Tuula Asiantuntija Bargoveahka
Salo, Ohto Fuođđoplánejeaddji Villisika
Siira, Antti Spesiálaplánejeaddji, Oulu Poikkeusluvat, hirvieläinten pyyntiluvat ja kestävän riistatalouden edistäminen
Sundqvist, Marion Logistihkkaplánejeaddji Vuovdin ja oastinrehkegat, vuorká ja neahttagávpi
Svensberg, Marko Spesiálaplánejeaddji Fuođđodoallu
Särkijärvi, Leena Asiantuntija Rhy-valtionapu ja valvonta
Södergård-Ahlskog, Lena Asiantuntija Jorgalusat
Tanskanen, Jouni Fuođđooaivámuš, Davvi-Savo Guovlulaš dieđiheapmi
Toivola, Mikko Fuođđooaivámuš, Áitosaš-Suopma Meahcásteapmi ja luonddusuodjaleapmi
Tolvanen, Jouni Fuođđoplánejeaddji, Máttanuorta-Suopma Nuoraiddoaibma
Tossavainen, Sami Fuođđooaivámuš, Lappi Ml 8 pykälän alue
Varjo, Jari Hoavda
Varjus, Tuula Asiantuntija Áššehasrávven
Vartiainen, Petri Prošeaktaoaivámuš Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
Wikström, Mikael Spesiálaplánejeaddji Ealgaealliid nálidikšun