Siirry sisältöön

Duvjakten inleder jaktsäsongen

Det nya jaktåret började igår den 1 augusti. Den 10 augusti inleds den nya jaktsäsongen med jakt på ringduva. Bytet av ringduva är årligen till och med över 200 000 fåglar.

Duvjakten börjar på onsdagen 10 augusti. Ringduvan är en art som anpassat sig bra till det moderna kulturlandskapet och stammarna är rikliga och starka. Duva jagas rikligt i hela Europa och också i Finland har jakten på duva ökat i popularitet under 2000-talet. Fåglarna jagas vid kanten av åkrar eller från skogsdungar i närheten av åkrarna.

Ringduvan häckar allt oftare i tätorter och i närheten av bosättning. Idag är den en vanlig syn vid gårdar och i trädgårdar. Stora bestånd samt enkla jaktarrangemang har lyft ringduvan till jägarnas favorit. Jakten kräver inga vidsträckta vildmarker, ännu mindre båtar eller annan dyr utrustning. Jägaren är tyst i gömsle och ringduvorna lockas inom skjutavstånd med hjälp av lockfåglar. En lyckad jakt kräver ändå förhandsobservationer, för valet av den rätta platsen är nyckeln till en lyckad jakt.

Ringduvan får flera kullar under en säsong, sålunda har en del ringduvor häckningen på hälft då jaktsäsongen inleds. Jakten ska därför inriktas på fåglar som flyger i flock. Flockarna utgörs huvudsakligen av årsungar och fåglar som avslutat häckningen.

Duva kan tillredas också på grillen

Duvjakten infaller lämpligt i slutet av grillsäsongen. Färska duvbröst marineras i en kryddad oljemarinad i väl en timme och grillas sedan lätt. Som tillbehör räcker det med grillad zucchini. Zucchinin skärs i tunna skivor på längden, penslas med lite marinad och läggs på grillen och sensommarens delikatess är klar.

Jakttiden på ringduva fortsätter ända till slutet av oktober. Största delen av duvbytet får man ändå genast i början av säsongen. Ringduvorna påbörjar flytten redan i september, då också jägarnas intresse övergår till annat småvilt så som änder, harar och skogshönsfåglar. Rikligheten av ringduva varierar årligen. En naturobservatör kan uppskatta rikligheten av beståndet med ringduvor genom observation av antalet fåglar som sitter på elledningarna längs med åkerområdena. Dock bör man komma ihåg att odlingsväxten på de enskilda åkrarna påverkar ringduvans lokala riklighet. Ärter och liggsäd, särskilt vete, är ringduvans favoriter.

 

Bild: Finlands viltcentral