Siirry sisältöön

Färre dipenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte än ifjol

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Avsikten med stamregleringen är att hålla lodjursstammen stabil, bevara djurens skygghet mot människan och minska skadorna som orsakas av lodjur.

För området söder om renskötselområdet beviljades dispenser för fångst av totalt 404 lodjur. Dispenserna beviljas för två delområden: västra och östra delområdet. På båda delområden kan 202 lodjur fällas. Ifjol beviljade Finlands viltcentral dispenser för fångst av 497 lodjur utanför renskötselområdet.

Antalet dispenser minskade från året innan och vid fördelningen av dispenserna har man särskilt betonat områden där lodjursstammen är tät eller har ökat. Antalet dispenser ökade endast i Mellersta Finland från året innan

Efter en remissbehandling ökade jord- och skogsbruksministeriet kvoten för det östra delområdet med tio individer. Syftet med den större kvoten är att skydda skogsrensstammen i Kajanaland. Genom att rikta dispenserna till områden med skogsren i Kajanaland kan det även minska antalet lodjur som vandrar till renskötselområdet, vilket i sin tur kan minska renskadorna som orsakas på renskötselområdet.

Lodjursstammens tillväxt har brutits och stammen har minskat från året innan. Naturresursinstitutet (Luke) uppskattade att det i Finland lever 2 490–2 560 fullvuxna lodjur.

På renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet tidigare i höst.

Dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte regionvis

För mer information:

Jaktcheferna för de olika regionerna