Siirry sisältöön

Lodjursbytet minskade – bytet 399 individer

Perioden för lodjursjakt avslutades den sista februari och bytet blev 399 lodjur. I fjol var bytet 486 lodjur. I Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning bedömdes antalet lodjur i Finland uppgå till 2 490–2 560 över ett år gamla individer.

Finlands viltcentral beviljade dispens i stamförvaltningssyfte för totalt 420 lodjur. Vinterns knappa snöförhållanden har inte varit de bästa möjliga för fångst av lodjur. Den höga användningsgraden för dispenserna (95 %) är ett tecken på en stark lodjursstam och lyckad inriktning av dispenserna till de tätaste lodjursområdena.

Lodjuret, som förekommer i hela landet, är den rikligaste stammen av stora rovdjur, och har ökat kraftigt de senaste tio åren. Naturresursinstitutet ger en ny bedömning av lodjursstammen i vår.

Stamuppskattningen grundar sig på observationerna av stora rovdjur som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. I synnerhet kullobservationer är viktiga för uppskattningen av stammen. Lodjursobservationer kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på Finlands viltcentrals webbplats under rubriken. Sök kontaktuppgifter.

Finlands viltcentral uppdaterar åren 2016–2017 den ikraftvarande förvaltningsplanen för lodjursstammen. Uppdateringsprojektet avslutas i mars 2017, varvid den nya stamförvaltningsplanen överlämnas till jord- och skogsbruksministeriet.

Bilaga: 2017-03-10_Ilvessaalistiedotteen-taulukko-2017_sv

Ytterligare information:

Regionernas jaktchefer, se kontaktuppgifter.