Siirry sisältöön

Jakten på lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet startar i början av oktober

Lodjur kan jagas med stöd av dispens från början av oktober till slutet av februari på renskötselområdet. I år beviljades totalt tjugo stycken dispenser. Av lodjuren kan tretton fällas i Kajana, fem inom Uleåborgs renskötselområde och två i Lappland.

Naturresursinstitutet har uppskattat, att det på renskötselområdet före jaktperioden finns omkring 80 – 125 över ett år gamla lodjur. Under den föregående jaktperioden fällde man med stöd av dispens i stamvårdande syfte fjorton lodjur.

Dispenserna har prioriterats till renskötselområdets södra delar och särskilt till Kajana, för att skadorna på rennäringen som orsakats av lodjur är stora i området. Finlands viltcentral rekommenderar att jakten i stamvårdande syfte i mån av möjlighet inriktas på de individer som dödar renar.

Jord- och skogsbruksministeriet har inte begränsat antalet lodjur som med stöd av dispens får fällas som byte på renskötselområdet.

Ytterom renskötselområdet inleds jakten med stöd av dispens i stamvårdande syfte den första december och pågår till den 28 februari. I slutet av oktober fattar Finlands viltcentral beslut om dispenser ytterom renskötselområdet.

 

Tilläggsuppgifter:

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter Finlands viltcentral

tel. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi