Siirry sisältöön

Jaktkvoten för denna jaktsäsong 404 lodjur

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som fastställer jaktkvoten för lodjur för den pågående jaktsäsongen. Utanför renskötselområdet får fällas högst 404 lodjur med stöd av stamförvaltningsmässiga licenser.

Kvoten för den förra jaktsäsongen var 497 lodjur.  För renskötselområdet föreslås ingen största tillåtna fångstmängd eftersom uppskattningen av populationens storlek är otillförlitligare än i övriga delar av landet.

Lodjurspopulationen varierar stort mellan Västra och Östra Finland, varför stamförvaltningsområdet är fördelat i västligt och östligt delområde. I år är jaktkvoten 202 lodjur i båda områdena. Kvoten för det östliga delområdet ökades efter remissomgången. Detta i syfte att särskilt trygga skogsvildrenspopulationen i Kajanaland.

Lodjurspopulationen har blivit mycket starkare på 2000-talet. Nu ligger den på en sådan nivå att den kan regleras genom stamförvaltningsmässig jakt. Naturresursinstitutet uppskattar att det finns ca 2 490 – 2 560 över ett år gamla lodjur i Finland. År 2015 var antalet uppskattningsvis 2 700 – 2790 djur, vilket innebär att populationen har minskat en aning. I renskötselområdet lever 100 – 115 lodjur, i övriga delar av stamförvaltningsområdet 2 390 – 2 445.

Under den förra jaktsäsongen sköts 486 lodjur med stöd av förvaltningsmässiga licenser. Av dessa djur fälldes 11 i renskötselområdet och 475 utanför det. Vidare beviljade Finlands viltcentral 53 skadebaserade licenser för renskötselområdet. Fångsten blev 23 lodjur. Antalet lodjur som hade dött av andra orsaker var 41.

Pressmeddelandet på jord- och skogsbruksministeriets webbsida

Mer information:
Jussi Laanikari, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet
0295 16 2432, jussi.laanikari(at)mmm.fi