Siirry sisältöön

Storleken av mängden älgbyte motsvarade planerna

Under hösten 2015 fick man som byte omkring 44 100 älgar. Mängden överensstämmer mycket noggrant med den inom älgförvaltningsområdena planerade beskattningsmängden. En väsentlig del i älgförvaltningssystemet som varit i användning från år 2015 är en älgförvaltnings-områdesvis stamskötsel. Föregående år fälldes älgar omkring 40 000 individer.

Den gångna älgjaktperioden var den första, då Finlands nya älgförvaltningsområden var i bruk. I god tid före jaktperioden ställde regionala viltråd älgförvaltningsområdesvisa mål, utgående från dessa planerade jaktvårdsföreningarna beskattningen. Jaktföreningarnas och -sällskapens mål var att förverkliga du uppgjorda planerna.

Intressegrupperna med i planeringen

Med beskattningsplaneringen, och förverkligandet av den strävar man till att hålla älgstammens storlek och struktur på önskad nivå. För att olägenheterna ska vara så små som möjligt och nyttan så stor som möjligt deltar intressegrupper för jord- och skogsbruk, trafik och jägare i diskussionerna om de älgförvaltningsområdesvisa målen. I Finland finns sammanlagt 59 älgförvaltningsområden, varav alla har egna långsiktiga täthetsmål för stammen. De mest viktiga målen i förvaltningsplanen för älgstammen är stammarnas struktur, det vill säga förbättrande av kalvarnas, tjur och koförhållande.

Enligt Naturresursinstitutets beräkningar borde kalvarnas andel av bytet i medeltal ha varit omkring 53 % och tjurarnas andel av vuxna djur 46 %, för att komma till de ställda målen. I fjol användes 87 % av de beviljade jaktlicenserna. Av de fällda älgarna var i medeltal 50 % kalvar (omkring 22 000) och av vuxna var 53 % tjurar (omkring 11 800) samt 47 % kor (omkring 10 300). Inom alla älgförvaltningsområden förverkligades sålunda inte bytets köns- och åldersfördelning i enlighet med beskattningsplanen. Det senaste året har gett goda erfarenheter och lärdomar om, hur man i fortsättningen bör gå till väga, för att beskattningsplanerna ska förverkligas ännu bättre i hela landet.

Oma riista -tjänsten till hjälp vid insamling av älginformation

Med Oma riista -tjänsten kan man anteckna uppgifter om observationer, byten och omständigheter under jakten. Insamling av information kan göras med smarttelefon redan ute i terrängen, och informationen kan kompletteras med dator. Uppgifterna kan genast användas, så därför omvandlas de automatiskt till uppdaterade värmekartor, rapporter, index och tabeller.

För att underlätta uppföljningen av stammen och jaktens styrning är en expandering av Oma riista -tjänsten på gång, med vilken man får tillförlitlig information om älgstammens utveckling redan under jaktperiodens gång. Avsikten med den kommande expanderingen av Oma riista -tjänsten är att förena de nuvarande älgobservationskorten och bytesmeddelandena, så att jägarnas arbete underlättas och minskar. Den nya tjänstens fördelar får man användning för särskilt, då hela samsökslicensen förbinder sig till att samla informationen elektroniskt.

I Finland finns sammanlagt omkring 6 000 älgjaktföreningar och -sällskap, i vilka det finns omkring 100 000 älgjägare.

Jämförelse mellan rekommendationerna och bytet (tabell, på finska)

 

Älgförvaltningsområdena

Tilläggsuppgifter:

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna