Laine, Eerojuhani

  • Viltplanerare
  • Utvecklandet av inventeringsmetoder för små hjortdjur
  • +358 (0)29 431 2124
  • eerojuhani.laine@riista.fi