Särkijärvi, Leena

    Sakkunnig
  • Jvf-statsunderstöd och tillsyn
  • 029 431 2283
  • leena.sarkijarvi@riista.fi