Siirry sisältöön

Höstens björnfångst 122 individer

Under björnjaktsäsongen som avslutades i slutet av oktober fälldes totalt 122 brunbjörnar. Av dessa fälldes 50 individer på området för kvotjakt i renskötselområdet. Innan jaktsäsongen startade uppskattades Finlands brunbjörnsstam till 1 155–1 290 över ett år gamla individer.

Under den nu avslutade björnjaktsäsongen fälldes totalt 122 brunbjörnar. Bytesmängden ökade med fem individer jämfört med i fjol. Björnen är ett uppskattat vilt, som i Finland kan jagas med dispens i stamvårdande syfte och med stöd av renskötselområdets regionala kvot. Dispenserna i stamvårdande syfte är fördelade mellan tre förvaltningsområden, så att man på förvaltningsområdet med en etablerad björnstam strävar efter att bevara stammen på nuvarande nivå, på utbredningszonen begränsas stammens tillväxttakt och på förvaltningsområdet med en stam i utveckling tillåter en ökning, trots en liten kvot i stamvårdande syfte.

På förvaltningsområdet i östra Finland, med en etablerad björnstam, fälldes i år 51 individer. I förvaltningsområdets viltcentralsregioner fälldes 29 björnar i Norra Karelen, fem i Sydöstra Finland, tre i Södra Savolax och 14 i Kajanaland. I år riktades dispenserna i högre grad än tidigare till området med skogsren i Kuhmo i Kajanaland.

I björnstammens utbredningszon, som täcker Mellersta Finland och områden i Södra Savolax, Sydöstra Finland och Norra Karelen, fälldes 12 björnar.

På området i västra Finland där björnstammen är i utveckling fälldes nio björnar. För höstens jaktsäsong var det möjligt att bevilja dispenser för hela området med stam i utveckling, och till följd av det större området ökade även antalet dispenser. Med hjälp av jakten strävar man efter att minska i synnerhet de skador som björnstammen orsakar biodlingarna på området.

Den regionala kvoten för renskötselområdet var totalt 52 björnar, varav 15 på det västra och 37 på det östra renskötselområdet. Av kvoten för det västra området fälldes slutligen tre björnar färre än kvoten medgav. På det östra området däremot fylldes kvoten redan i slutet av september. Kvoten överstegs slutligen med en björn, som ändå räknas ingå i kvoten, eftersom det i jaktens slutskede fälldes fyra björnar inom en timme.

Björnjakten är en del av förvaltningsplanen för björnstammen, och avsikten är att särskilt på renskötselområdet minska de skador som orsakas av björn. År 2014 ersattes renskador orsakade av björn för ungefär en miljon euro. Finlands björnstam är tät och uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå. Björnstammen har utvecklats enligt förvaltningsplanen och i nuläget förekommer brunbjörn mera jämnt i lämpliga livsmiljöer över hela landet. Jakt i stamvårdande syfte är möjlig i hela Finland om förutsättningarna för beviljande av dispens uppfylls. Förvaltningsplanen för björnstammen ska enligt planerna uppdateras under år 2016.

Björnfångst 2015 (pdf, på finska)

Regionala tilläggsuppgifter från jaktcheferna

Bild: Jukka Keränen / Finlands viltcentral

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi