Siirry sisältöön

133 björnar får fällas under det kommande jaktåret

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att jaktkvoten för björn är 133 individer. Jämfört med förra året får man under det nya jaktåret (1.8 – 31.7) fälla 18 björnar fler.

Ministeriet vill att björnpopulationen håller sig på den nuvarande nivån utanför renskötselområdet, men ser gärna att populationen breder ut sig på ett större område och att skador av björn hålls under kontroll. Inom renskötselområdet försöker man minska de skador som björnar orsakar.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning har vi minst 1 453–1 588 björnar i Finland jämfört med 1 405–1 535 förra året. Populationen har särskilt växt i mellersta och västra Finland, medan i östra Finland har det skett en liten minskning i linje med målet.

Den största minskningen i björnpopulationen sker fortfarande inom renskötselområdet i enlighet med förvaltningsplanen. Där försöker man genom jakt minska skador av björn på renskötseln. Inom det östra renskötselområdet är jaktkvoten 37 och inom det västra renskötselområdet 15 björnar. Skador av björn har gått upp och i fjol rapporterades 644 björndödade renar. Ersättningssumman växte från 876 000 euro i fjol till 1 088 000 euro.

Inom förvaltningsområdet för den etablerade björnpopulationen får fällas högst 53 björnar. I utbredningsområdet, där kvoten var hälften mindre i fjol, har populationen minskat en aning. I detta område ska fjolårets kvot på 18 djur minskas ytterligare till 15. Avsikten är att få björnar att breda ut sig jämnare utanför renskötselområdet. I förvaltningsområdet för populationen i utveckling har antalet björnar ökat påtagligt, varför kvoten nu är 13 björnar jämfört med 6 björnar i fjol.

På grund av den gynnsamma utvecklingen är stamvårdande jakt nu tillåten i hela landet. I området för populationen i utveckling gör kvoten det möjligt att bevilja licenser för riskområden och på det sättet råda bot på de ökade skadorna på biodlingen. I fjol var värdet av skador som björnar orsakade biodlingen ca 159 000 euro.

Utöver dessa licenser får Finlands viltcentral efter en noggrann övervägning bevilja dispenser för jakt på björnar som orsakar skada eller hot. Antalet skadebaserade dispenser begränsas inte.

Pressmeddelandet på jord- och skogsbruksministeriets webbsida