Siirry sisältöön

Det lönar sig att lämna in ansökan för höstens björnjakt via internet

Dispenser för jakt på björn under tiden 20.8.–31.10.2015 kan behändigt ansökas via Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst. Att göra den lagstadgade bytesanmälan lyckas utan pappersarbete via Oma riista -tjänsten mobilt och på internet.

Det är önskvärt att elektroniska dispensansökningar för jakt på björn inlämnas senast 16.6.2015 på adressen luvat.riista.fi. Den elektroniska dispensansökningen gäller inte för björnens del på renskötselområdet, där björnen jagas med stöd av en regional kvot. Information om dispensbeslutet anländer till ansökaren per e-post, varefter dispensen skall betalas inom sju dygn antingen via länken i e-postmeddelandet eller via licensansöknings-tjänsten.

Beviljade dispenser visas för dispensansökaren i Oma riista –ärendetjänsten, där dispensmottagaren eller den som jagar med stöd av dispensen kan anteckna bytet som erhållits med dispensen, följa med hur användningen av dispensen framskrider och vid avslutad enkelt göra den lagstadgade bytesanmälan. Att göra bytesanmälan och följa med användningen av dispensen lyckas både med Oma riista –tjänstens mobilapplikation samt på internet.

Det är också möjligt att i stället för en elektronisk dispensansökan lämna ansökningarna per e-post eller brevpost till Finlands viltcentral licensförvaltningens registratorskontor. Också bytesmeddelanden kan fortsättningsvis lämnas per e-post till närmaste regionkontor. Finlands viltcentral rekommenderar ändå en övergång till användningen av elektroniska tjänster, för att det underlättar dispensansökningsprocessen och förfarandet med bytesanmälningar såväl som för licens-/dispensansökaren som för Finlands viltcentrals del.