Siirry sisältöön

81 dispenser för björnjakt beviljade

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 81 dispenser för beståndsvårdande jakt efter björn. Jakten börjar torsdagen den 20 augusti. I förvaltningsområdet för en stam under utveckling är licensområdet större än det var i fjol och även avskjutningskvoten har vuxit. 

Finlands viltcentral har beviljat dispens för 13 björnar i förvaltningsområdet för en stam under utveckling, det vill säga i västra Finland och Birkaland. Genom Jord- och skogsbruksministeriets förordning blir det för första gången tillåtet att jaga björn i hela området där stammen befinner sig under utveckling. Tidigare var jakt tillåtet bara i Södra och Mellersta Österbotten och i Birkaland. Dispenserna har beviljats för västkusten från Satakunta till Norra Österbotten samt för mellersta och norra Birkaland där det på sina håll finns lika mycket björn som i Mellersta Finland. I och med utvidgningen av licensområdet har kvoten vuxit med sju licenser från i fjol. Enligt vår bedömning kommer antalet licenser inte att innebära någon nämnvärt broms för björnstammens målsatta tillväxt och utbredning, men kommer att göra björnarna skyggare och minska på konflikterna i området. I förvaltningsområdet för en stam under utveckling fälldes under föregående jaktsäsong sex björnar.

I östra Finland, i förvaltningsområdet för en etablerad björnstam, beviljade Finlands viltcentral 53 dispenser. Dessa är koncentrerade till området med skogsvildren i Kajanaland, Norra Karelen och Sydöstra Finland där björnstammen är tätare än i de övriga delarna av förvaltningsområdet. Syftet med dispenserna är att hålla antalet björnar i förvaltningsområdet på samma nivå som under de senaste åren. Under föregående jaktsäsong fälldes 49 björnar i det här området.

Inom utbredningsområdet beviljade Finlands viltcentral 15 dispenser för björn. Dispenserna var koncentrerade till Mellersta och Sydöstra Finland samt till de björntäta områdena i Södra Savolax.  Avsikten är att björnstammen ska växa behärskat, så att individer utvandrar till områden med glesare stam. Inom utbredningsområdet fälldes 18 björnar under föregående jaktsäsong.

Inom renskötselområdet sker björnjakten enligt Jord- och skogsbruksministeriets kvoter, som har utökats på grund av skadeutvecklingen. Kvoten har utökats med tio björnar sedan föregående jaktår och uppgår till sammanlagt 52 björnar, fördelade enligt följande: det östra renskötselområdet 37 björnar och det västra 15. Under föregående jaktsäsong fälldes 30 björnar i det östra renskötselområdet och 14 i det västra. Björnarna som fälldes under den sista dagen ökade avskjutningen med två i förhållande till kvoten. Merparten av de skador som björnarna orsakar drabbar renhushållningen. Syftet med jakten är därför att minska på de här skadorna.

Dispenser för björnjakt 2015 (på finska)

På regional nivå svarar jaktcheferna: se kontaktuppgifterna på riista.fi

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi