Siirry sisältöön

Björnmigrationen från Ryssland ger handominerat jaktbyte i Finland

Naturresursinstitutets (Luke) forskning visar att björnarna som migrerat från Ryssland har påverkat björnbytet i Finland. I jaktbytet ingår många björnhanar i migrationsålder.

I forskningen jämfördes bytet vid björnjakten mellan Finland och Sverige. När det gäller ettåriga han- och honbjörnar som fälls i Sverige är antalet i stort sett detsamma av båda könen, medan de ettåriga hanarna är klart flera (63 procent) i Finland. Skillnaden blir ännu större när man jämför tvååriga björnar som blir jaktbyte. I Sverige utgjorde de tvååriga hanarna lite under hälften av bytet, men i Finland uppgick de rentav till över 70 procent. Skillnaden förklaras med de björnar som migrerar från Ryssland till Finland. Migrationsinstinkten hos tvååriga björnhanar är redan stark.  När det gäller fällda tre- och fyraåriga björnhanar är skillnaderna mellan länderna inte längre lika stora.

I det västra renskötselområdet utgjorde unga hanar (1–4 år) hela 82 procent av bytet. Detta beror på att det i området rör sig hanar som kommit såväl från väst som från öst. I det östra renskötselområdet var det klart färre unga hanar som blev jaktbyte.

– Resultaten visar att ett ansenligt antal björnar har migrerat från Ryssland till Finland under de senaste åren. Björnarna som kommit från Ryssland har också snabbt ökat den genetiska mångfalden hos björnbeståndet, särskilt söder om renskötselområdet, berättar forskningsprofessor Ilpo Kojola på Naturresursinstitutet.

I Ryssland lever över 80 procent av jordens alla brunbjörnar. Björnbeståndets storlek i ryska Karelen uppskattas till cirka 3 000 individer. De lever på en yta som är cirka en tredjedel av Finlands yta.  I Finland finns det cirka 1 500 björnar.

Forskningen baserar sig på DNA-analyser av bytesprover som jägare har lämnat in. Det finns ett behov av DNA-analyser särskilt i norr, där statistiken över byte visar att beståndet är handominerat.  Analyserna är till hjälp också vid bedömningen av björnbeståndet. Grunden för uppskattningen av beståndet ligger i iakttagelser av kullar av björnungar, men i norr är nätverket av kontaktpersoner som rapporterar om stora rovdjur glest.

Pressmeddelandet på Naturresursinstitutets webbsida

Bild: Ilpo Kojola