Siirry sisältöön

Jakt på brunbjörn inleds – ändringar i jaktlagen

Jakten på brunbjörn börjar den 20.8. I jaktlagen föreskrivs från och med 1.8.2015 om förbjudna fångstredskap och fångstmetoder vid jakt på brunbjörn. Det är förbjudet att locka till sig eller jaga brunbjörn med hjälp av lockbeten som har samband med föda eller doft eller som har gjorts av människan.

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 81 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar torsdagen den 20 augusti. Förutom dispenserna kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 52 brunbjörnar – 15 individer på den västra delen av renskötselområdet och 37 individer på den östra delen.

Jakt på brunbjörn sker huvudsakligen i jaktsällskap, med ställande hundar. På så vis fördelas även det välbefinnande som jakten medför på ett större antal jägare. Jakt på brunbjörn som idkas i jaktsällskap och med hjälp av hundar bidrar till att upprätthålla skyggheten mot människor och gör att björnarna undviker mänsklig verksamhet, vilket är ett centralt mål i förvaltningsplanen för björnstammen samt för jakten i stamvårdande syfte.

Förbjudet att använda åtlar vid jakten

De senaste åren har tillsynsmyndigheten hittat ett ökat antal tecken på att det vid björnjakt har använts lockbeten som har samband med föda eller doft, med hjälp av vilka man bland annat har försökt göra det lättare att hitta björn med hundskall och därigenom få ett byte. Användningen av förbjudna fångstredskap och fångstmetoder kan bedömas som jaktbrott eller jaktförseelse.

Ändringen i jaktlagen skapar klarhet i kraven beträffande jakt på brunbjörn och medför strängare straffpåföljd för brott mot förbuden. Ändringen kan också anses ha en förebyggande inverkan mot brottsligt förfarande. Därtill ger en strängare rubricering av brott i samband med jakt på brunbjörn möjlighet till användning av mera omfattande förundersökningsmetoder.

Björnjägarna har upplevt att förbudet mot användning av lockbeten som har samband med föda och doft är grundat. Det att regleringen nu är lagstadgad kommer att minska mängden åtlar och andra lockbeten som har samband med föda och lukt som lämnas i naturen för att locka till sig björn.

Lag om ändring av 33 § i jaktlagen (583/2015)

Bild: Jukka Keränen / Finlands viltcentral

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi