Siirry sisältöön

Karhunmetsästys alkaa – metsästyslakiin muutoksia

Karhunmetsästys alkaa 20.8. Karhunmetsästystä koskevat rajoitukset kielletyistä pyyntivälineistä ja pyyntimenetelmistä on säädetty metsästyslaissa 1.8.2015 alkaen. Hajuun tai ravintoon liittyvän haaskan tai muun ihmisen perustaman houkuttimen käyttö karhun houkuttelussa ja metsästyksessä on kielletty.

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 81 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen torstaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 52 karhua, joista 15 läntisellä ja 37 itäisellä poronhoitoalueella.

Karhunmetsästys tapahtuu pääsääntöisesti pysäyttävien koirien avulla seuruemetsästyksenä. Näin myös sen harrastamisesta koettu hyvinvointi jakautuu laajalle metsästäjäjoukolle. Karhunmetsästys koirien avulla tapahtuvana seuruemetsästyksenä ylläpitää karhukannassa ihmispelkoa ja ihmistoimintoja väistävää käyttäytymistä, mikä on keskeinen karhukannan hoitosuunnitelman ja kannanhoidollisen metsästyksen tavoite.

Haaskan käyttö metsästyksessä kielletty

Valvontaviranomaiset ovat löytäneet viime vuosina enenevässä määrin viitteitä siitä, että karhunmetsästyksessä on käytetty hajuun ja ravintoon liittyviä houkuttimia tavalla, jolla on muun muassa pyritty helpottamaan karhun löytämistä koiran haukkuun ja siten saaliin saamista. Kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttämistä voidaan arvioida metsästysrikoksena tai metsästysrikkomuksena.

Metsästyslain muutos selkeyttää karhunmetsästystä koskevia vaatimuksia sekä ankaroittaa kiellon rikkomisesta seuraavaa rangaistusseuraamusta. Muutoksella voidaan katsoa olevan myös ennalta ehkäisevää vaikutusta rikolliseen toimintaan. Lisäksi karhunmetsästystä koskevaa rikosta tutkittaessa ankarampi tekonimike antaa mahdollisuuden laajempaan esitutkintakeinojen käyttämiseen.

Karhunmetsästäjät ovat kokeneet hajuun ja ravintoon liittyvien houkuttimien käyttökiellon perusteltuna. Laintasolle nostettu sääntely tulee vähentämään luonnossa karhun houkuttelemiseksi jätettyjä haaskoja ja muita ravintoon tai hajuun perustuvia houkuttimia.

Laki metsästyslain 33  §:n muuttamisesta (583/2015)

Kuva: Jukka Keränen / Suomen riistakeskus

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi