Siirry sisältöön

Jakten på brunbjörn i den östra delen av renskötselområdet är avlyst

FÖRESKRIFT

Ärende nr 299/04.02.00/2015

26.9.2015

 

Finlands viltcentral avlyser vid detta datum jakten på brunbjörn i den östra delen av renskötselområdet enligt 8 § 4 mom. i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013), eftersom den regionala kvoten, dvs. 37 brunbjörnar, vilken anges i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2015–2016 (856/2015) nu har fyllts.

Med stöd av 8 § 4 mom. i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen anses avlysningen av jakten ha kommit till jägarnas kännedom tre dagar efter det att beslutet ges.

 

FINLANDS VILTCENTRAL

Offentliga förvaltningsuppgifter

 

Sauli Härkönen

chef för offentliga förvaltningsuppgifter

 

Harri Norberg

föredragande, specialplanerare

 

Bild: Jukka Keränen / Finlands viltcentral