Siirry sisältöön

Karhunmetsästys itäisellä poronhoitoalueella on päättynyt

MÄÄRÄYS

Asianumero 299/04.02.00/2015

26.9.2015

 

Suomen riistakeskus määrää tällä päivämäärällä karhunmetsästyksen lopetettavaksi itäiseltä poronhoitoalueelta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 4 momentin nojalla, koska poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2015–2016 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (856/2015) 3 §:n mukainen alueellinen kiintiö, 37 karhua, on saatu saaliiksi.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n 4 momentin nojalla metsästyksen lopettamisen katsotaan tulleen metsästäjien tietoon kolmen päivän kuluttua määräyksen antamisesta.

 

 

SUOMEN RIISTAKESKUS

Julkiset hallintotehtävät

 

Sauli Härkönen

julkisten hallintotehtävien päällikkö

 

Harri Norberg

esittelijä, erikoissuunnittelija

 

Kuva: Jukka Keränen / Suomen riistakeskus