Siirry sisältöön

Årta

(Anas querquedula)

Kännetecken: Något större än krickan. Lätt att förväxla med krickan på hösten, på långt håll. Skiljer sig från krickan så, att vingarnas handpennor är ljusa, varför vingarna verkar ljusa. Framtill på vingen vid fästet ljusgrått, men i början av hösten syns detta tydligt bara på gamla hannar. Mattgrön eller mörk vingspegel med vita bårder. Hanens praktdräkt: brunröda strimmor på huvud och hals samt bländvita ögonstrimmor, undersidan av baken är brunspräcklig (krickhannens triangelfigur saknas). Årthonan har en mörk ögonstrimma med ljusa strimmor runtom. Hanen i höstdräkt liknar honan. Ungfåglarna liknar honorna, men är strimmigare.

Utbredning: Förekommer vid goda fågelvatten i södra och mellersta Finland. En krävande och skygg art.

Fortplantning: Lägger i maj–juni 8–11 ljust gräddfärgade ägg. Boet på en strandäng eller i gräset, dolt av vegetationen.

Föda: Vattenväxter och deras frön, insekter, vattendjur.

Övrigt: Jaktbar viltart.