Siirry sisältöön

Skogshare

(Lepus timidus)

Kännetecken: Kroppslängd 50–60 cm. Vikt vanligen 2,5–3,5 kg, de största exemplaren t.o.m. 5 kg. Skogsharen byter färg med årstiderna. Vinterpälsen är helvit, endast öronspetsarna är alltid svarta. På sommaren är ryggsidan mörkgrå, underullen ljusare grå liksom buksidan. Den korta stubbsvansen vit hela året. Skogsharen har stora öron, ca 10cm långa, men ändå klart mindre än fältharens öron. Bakfötterna är stora och starka. Haren kan breda ut bakfotens tår till en ”snösko”, varvid den inte sjunker in ens i lös snö. Det förekommer ibland artkorsningar av skogshare och fälthare.

Utbredning: Påträffas i hela landet. Kraftiga variationer i stammen är typiskt för skogsharen. Stammarna kan bibehållas starka i flera år tills oftast sjukdomar kännbart beskattar harstammarna. Skogsharen lever som namnet säger i huvudsak i skogsmarker, men dess miljötolerans är rätt hög. Den trivs även i buskvegetation, i utkanterna av öppna områden, på naturängar och stränder. Skogsharen är i rörelse och söker föda i skymningen och på natten. Sin daglega väljer den i skydd av enkel vegetation.

Fortplantning: Brunsttiden börjar i södra Finland redan i februari, mera norrut i mars–april. Dräktighetstiden är 50 dygn. Bygger inte bo, utan honan föder i skydd av vegetationen 5–16 ungar. Ungarna blir fort självständiga. Honan kan ha 1–3 kullar om året.

Föda: Kvistar och bark från träd och buskar. Omtyckta lövträd är bl.a. asp, sälg, björk och rönn. Dessutom olika risväxter och på sommaren även höväxter. Speciellt födan från träd resulterar i rikliga, för arten typiska ”pärlor”. Söker sig gärna till utfodringsplatser på vintern.

Övrigt: Jakt på skogshare med drivande hund är en av de populäraste jaktformerna i vårt land.