Siirry sisältöön

Alfågel

(Clangula hyemalis)

Kännetecken: Dykand. Vingarna långa och spetsiga, i varje dräkt helt mörka. Utseendet varierar mycket beroende på årstid. Hanens praktdräkt: allmän färg ljus, kinder, bakrygg och stjärtspjut svarta, bröstet brunsvart. Honan har mörk rygg, ljus buk och gråbrunt bröstbälte, hjässa och kindfläck bruna, stjärtspjuten saknas. Även hanen saknar stjärtspjut i augusti–september. Ungfågeln liknar honan, men ryggen mera enhetligt mörk.

Utbredning: Rikligt förekommande flyttfågel. Häckar i arktiska områden och ibland på ytterskären i havet.

Fortplantning: Lägger i maj–juni 6–9 gräddfärgade ägg. Boet i skydd av vegetationen nära vatten.

Föda: Insekter, kräftdjur och musslor.

Övrigt: Jaktbar viltart.