Siirry sisältöön

Orre

(Lyrurus tetrix)

Kännetecken: Tuppen blåsvart, hönan brunbrokig. Hos båda könen kan man när de flyger se en typisk ljus vingstrimma, som saknas hos tjädern. Orrtuppens stjärt kännetecknas av lyrformen, hönans stjärt svagt inskuren.

Utbredning: Hela landet, förutom nordligaste Lappland. Lever i blandskog med öppningar. På vintern i områden med björk, på sommaren i färsk skog och vid kärrens utkanter.

Fortplantning: För arten typiskt spel i mars–maj på öppna platser. 6–10 ägg. Boet på marken på öppen plats. Hönan sköter kullen.

Föda: På sommaren gräsväxter, bär, säd från stubbåkrar, ungarna till en början insekter. På vintern björkhängen och -knoppar.

Övrigt: Anpassar sig lättare till skogshushållningsåtgärder än tjädern.