Siirry sisältöön

Småskrake

(Mergus serrator)

Kännetecken: Mindre än storskraken, nacktofsen glesare. Huvudet relativt sett mindre, halsen smalare och kroppen smärtare än hos storskraken. Hanens praktdräkt har mörkgrönt huvud, rödbrunt bröstbälte med svarta fläckar, vingfläcken två svarta tvärstrimmor. Honan liknar storskrakshonan, men har inte skarp färggräns på halsen, och den vita vingfläcken delas av en svart tvärbård (hos storskrakshonan är bården svagare). Ungfåglarna liknar honorna.

Utbredning: Hela landet.

Fortplantning: Lägger i maj–juni 7–12 ljust gråbruna ägg. Boet i gräset, ett stenrös eller under en buske.

Föda: Fisk, kräftdjur och insekter.

Övrigt: Jaktbar viltart.