Siirry sisältöön

Grävling

(Meles meles)

Kännetecken: Kroppslängd 60–90 cm, svansen 11–20 cm. Vikten varierar mycket med årstiderna 4,5–24 kg. Grävlingen ger intryck av att vara låg och satt. Huvudet är i relation till kroppen smalt och spetsigt. Bästa kännetecknet är de svarta ränderna som går från nosen via ögon och öron till nacken. Huvudet i övrigt vitt. Ryggsidan gråaktig, stickelhårens toppar vita. Buksidan är svart, och det svarta kan gå upp till sidorna. Svansen kort och bred. Klorna kraftiga och väl lämpade för grävning.

Utbredning: Sydlig art, påträffas allmänt ända till Uleåborgstrakterna. Nattdjur. Sover i vinterdvala från oktober till april.

Fortplantning: Brunsttid i början av sommaren. Fördröjd fosterutveckling. Ungarna, 2–5 st, föds i mars–april.

Föda: Allätare. Små däggdjur, grodor, daggmaskar, spannmål, bär, insekter, fåglar, ägg, kräldjur osv.

Övrigt:Grävlingen är viktig för mårdhunden, som utnyttjar de gryt och gångar grävlingen grävt åt sig. Grävlingen jagas för det speciella skinnets skull.