Siirry sisältöön

Rapphöna

(Perdix perdix)

Kännetecken: Fälthönsfågel, något mindre än järpen. Ansikte och haka rödbruna, bröstet grått, översidan brungråbrokig, undersidan blågrå. På sidorna brunskiftande strimmor. Vingarna mörkbruna med vita pennstrimmor. Tuppen har en hästskoformad mörk fläck på buken, fläcken är svagare eller saknas hos hönan. I flykten syns den korta stjärten vars yttersta fjädrar är roströda. Ungfågeln är brun med gulvita längsgående strimmor.

Utbredning: I landets södra delar och vid västkusten. Rapphöns farmas och utplanteras.

Fortplantning: Lägger i maj 9–20 enfärgat brungula, bruna eller olivgröna ägg. Boet i skydd av vegetationen på åkerkanten eller en äng.

Föda: Brodd, gräsväxter, ogräsfrön, korn, blad, knoppar och animalisk föda.

Övrigt: Jakt sker med stöd av jaktlicenser som beviljas av Finlands viltcentral med undantag för landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten.