Siirry sisältöön

Kricka

(Anas crecca)

Kännetecken: Europas minsta andfågel. Flyger snabbt i täta flockar, med kastningar åt sidorna. Vit undersida som bläsanden. Grön vingspegel, framför den en vit bård. Hanens praktdräkt har på bakens undersida en gul triangel med svarta kanter samt på det kanelbruna huvudet en grön strimma runt ögonen. Strimman sträcker sig till nacken. Honans fjäderdräkt anspråkslös, brunspräcklig. Ögonstrimman är ljus och hjässan mörk. Ungkrickan liknar honan, liksom hannen på hösten.

Utbredning: Allmän i hela landet, föredrar skogstjärnar. Tyngdpunkten i norr.

Fortplantning: Lägger i april–maj 7–11 ljusgrönskiftande grädfärgade ägg.Boet i gräset eller långt inne i skogen i skydd av en grästuva.

Föda: Vattenväxter och deras frön, insekter och vattendjur.