Siirry sisältöön

Bläsand

(Anas penelope)

Kännetecken: Medelstor, kraftig simand. Näbben kortare än huvudet, pannan hög och halsen kort. Hannen har gräddfärgad pannsköld, huvud och hals är kanelbruna. Honan och ungfågeln brunbrokiga. Vingspegeln grön, hos honan mindre glänsande eller matt. När fågeln flyger syns en vit fläck på vingen vid fästet (mattare hos honan) samt en skarpt avgränsad vit bukfläck. I höstdräkt liknar hannen honan. Unga bläsänder har en tätare mönstrad fjäderdräkt än äldre och på krävans sidor nätmönster. Bläsandshonan (och på hösten hannen) kan förväxlas med den sällsynta och fridlysta snatteranden, men denna har vit eller ljusgrå vingspegel som gränsar till svarta fjädrar.

Utbredning: Hela landet. Stammen rikligast i norra Finland.

Fortplantning: Lägger 7–10 gräddfärgade ägg i maj. Boet i skogen under buskar eller i gräset.

Föda: Vattenvegetation, betar gräs på land.

Övrigt: Jaktbar viltart.