Siirry sisältöön

Gräsand

Heinäsorsa / gräsand / duoršu / mallard

(Anas platyrhynchos)

Kännetecken: Den största av våra simänder. Stadigt byggd med bredare vingar än övriga Anas-arter. Ving­spegeln mörk, blåskiftande med vita bårder. Andhanens (drakens) näbb i alla dräkter gulfärgad, honans orangefärgad med bruna fläckar. Fötterna orangeröda (även skedanden har orangeröda fötter). Ungfåglarna liknar honorna, likaså drakarna på hösten.

Utbredning: Hela landet, rikligast i södra delarna.

Fortplantning: Lägger ägg i slutet av april och början av maj, 5–12 st. Boet i gräset, på en strandäng eller i konstgjort bo. Ibland långt från vatten.

Föda: Vatten- och strandvegetation såsom andmat samt frön från dem. Insekter, kräftdjur samt blöt­djur.

Övrigt: Det viktigaste sjöfågelviltet.