Siirry sisältöön

Stjärtand

(Anas acuta)

Kännetecken: Lång och smal simand. Typiskt: lång, smal hals, lång och spetsig stjärt samt smärt kroppsbyggnad. Jämfört med bläsanden är hals, näbb och vingar längre. Vingarna är i relation till längden mycket smala. Hannens huvud och överdelen av halsen är mörkt chokladbruna. Den vita färgen på hals och bröst sträcker sig upp mot bakhuvudet i smala kilar. Det långa och smala stjärtspjutet finns förutom hos stjärtandshannen endast hos alfågelhannen. I höstdräkt liknar hannen honan. Honans allmänna färg är ljusare och gråare än de andra halvdykarnas. Det bästa kännetecknet för en hona som flyger är den vita bakkanten på inre delen av vingen (som också hannen har) samt frånvaron av glänsande vingspegel. Ungfåglarna liknar på hösten honorna. En simmande stjärtand håller halsen rakt upp eller något böjd, den spetsiga stjärten visar snett uppåt.

Utbredning: Hela landet, men fåtalig i södra Finland.

Fortplantning: Lägger ägg i april–maj. Äggen 6–11 st, ljusgröna. Bo på strandäng, i gräset eller under en buske.

Föda: Vattenvegetation, frön och säd.

Övrigt: Jaktbar viltart.