Siirry sisältöön

Tjäder

(Tetrao urogallus)

Kännetecken: Vår största skogshönsfågel. Tuppen mörkt färgad, grått, svart och brunt. Hönan rödbrun-, grå- och vitbrokig. Kännspakt för hönan: rödbrunt bröst. Lyfter bullrande. I flykten är vingarna enfärgat bruna ovanpå, stjärten rundad (jmfr orren).

Utbredning: Hela landet, i områden med barrskog. Livsmiljön varierar med årstiderna och könen. Tupparna på vintern i tallbevuxna kärr- och momarker, på sommaren i grandominerade skogar och kärr. Hönorna i talldominerad momark, blandskog och sumpmark.

Fortplantning: Spel i april. Boet på marken, ofta i avverkningsöppningar. 6–9 ägg. Endast hönan sköter kullen.

Föda: På våren och sommaren gräsväxter, bär och asplöv. Insekter för ungarna. På vintern tallbarr.

Övrigt: Permanenta spelplatser, som är viktiga för arten och bör skyddas. Uppskattad viltfågel.