Siirry sisältöön

Morkulla

(Scolopax rusticola)

Kännetecken: Ungefär lika stor som en järpe. Lång rak näbb, vingarna breda och med rundade kanter. Allmän färg brunspräcklig, svår att upptäcka i terrängen. Rygg och övre delen av baken rostbruna. På hjässan svarta tvärstrimmor. Ögonen stora och nära hjässan. Morkullan lyfter från stående och flyger vinglande. Den fridlysta dubbelbeckasinen är i flykten nästan lika tung som morkullan.

Utbredning: I södra och mellersta Finland rätt vanlig, häckar i lövträdsdominerade skogar, saknas norr om polcirkeln.

Fortplantning: Lägger i april–maj 3–4 avlånga, gulgrå brunspräckliga ägg. Ibland en andra kull i juni–juli. Boet på marken i skydd av risväxter.

Föda: Maskar, sniglar, larver, insekter.