Siirry sisältöön

Utter

(Lutra lutra)

Kännetecken: Kroppslängd 50–100 cm, svansen 26–55 cm. Vikt 2,5–15 kg. Pälsen jämnt brun. På den breda nosen finns långa morrhår. Den runda svansen är bred vid roten och mycket kraftig. De korta benens fötter har simhud. Små öron.

Utbredning: Påträffas i hela landet, ställvis slumpartat.

Fortplantning: Brunsttiden varierar, oftast i februari–mars och juni–juli. 2–5 ungar föds i april–maj. Boet finns vanligen i en åbrink. Ungarna följer modern länge – upp till ett och ett halvt år.

Föda: I huvudsak fisk. Äter även grodor, kräftor, sjöfågel och deras ägg, vattensorkar, bisamråttor och små däggdjur.

Övrigt: Uttern är alltid fridlyst. Jakten sker med stöd av dispens som beviljas av Finlands viltcentral.