Siirry sisältöön

Blanketter för hjortdjursjakten

På denna sida har samlats de blanketter som behövs vid älgjaktens olika skeden.

Följebrev till mottagarna av hjortdjurslicenser 2020 (pdf)

Före älgjakten

Finlands viltcentral beviljar jaktlicenser för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren. Ansökan bör skickas inom april månad till Finlands viltcentral.

Läs mer om jaktlicensblanketterna för hjortdjur

Jaktlicensinnehavaren för hjortdjur bör före jaktens inledande skriftligen meddela om jaktledare och dennes ersättare till den jaktvårdsförening, till vars område huvuddelen av i jaktlicensen avsedda jaktområde tillhör.

Meddelande om jaktledare (doc)
Meddelande om jaktledare (odt)
Meddelande om jaktledare (pdf)

Jaktregler för jaktföreningar/-sällskap

Med bra regler får man jakten organiserad och på så sätt bli besparad från många besvärliga situationer. Jaktföreningarna eller -sällskapen kan upprätta sina regler enligt de egna behoven, men modellreglerna gör det enklare för var och en att för sig upprätta lämpliga jaktregler.

När föreningen redigerar reglerna måste man försäkra sig om att reglerna uppfyller kraven i enlighet med lagar, förordningar och goda jaktseder.

Regler för jakt på vitsvanshjort (docx)

Bytesanmälan och älgobservationer

Oma riista logoBytesanmälan och älgobservationer rekommenderas att skickas via Oma riista -tjänsten.

Om man inte använder Oma riista -tjänsten, så kan man anmäla uppgifter med älginformationskortet. Älginformationskort finns på Finlands viltcentralens webbsida (pdf). Blanketter eller en licensavgiftsräkning i pappersform kan även vid behov begäras från Finlands viltcentralens licensförvaltningsregistratur med e-post från adressen lupahallinto.kirjaamo@riista.fi.

Till bytesmeddelandeblanketten (älginformationskortet) bifogas ett kvitto över betalade licensavgifter och de postas till: Finlands viltcentral, Licensförvaltningsregistrators kontoret, Kuralagatan 2, 20540 Åbo. Lokaliseringsuppgifter (koordinater) skall även fyllas i då man anmäler byten och observationer skriftligen.

Älginformationskortet_2020 (på finska) (pdf)

Anvisning om koordinater på älginformationskortet Jaktlag 26 § (pdf)

Läs mer om bytesmeddelande för hjortdjur