Siirry sisältöön

Ansökning om licenser och dispenser

Ansökan om licenser och dispenser görs främst elektroniskt

Ansökningar om jaktlicenser för hjortdjur, stamförvaltningsmässiga och skadebaserade dispenser för stora rovdjur och övriga däggdjur samt dispenser för viltfåglar och icke fredade fåglar görs via tjänsten Oma riista.

Oma riista logo

Jaktlicens

Älg
Jaktlicens för hjortdjur
Österjövikare
Jaktlicens för europeisk bäver, östersjövikare och rapphöna

Dispenser på skadegrund

Gås
Dispens för viltfåglar och icke fredade fåglar
Hare
Dispens för däggdjursvilt
Poikkeuslupa munien, pesien ja niihin liittyvien rakennelmien hävittämiseen
Dispens för förstöring av bon, ägg samt konstruktioner som hänger samman med bon

Dispenser i stamvårdande syfte

Björn
Dispens för björn, stamvårdande
Lodjur
Dispens för lodjur, stamvårdande
Lodjur
Dispens för lodjur, stamvårdande, inom renskötselområdet

Övriga tillstånd

En jägare kör snöskoter.
Ansökan för transport av jaktvapen och jaktbågar i motordrivna fordon
En jägare kör en terränghjuling.
Rörelsehindrades användning av motorfordon.
Björn och hund
Anlagsprov på björn

Jaktlicenser och dispenser för övriga viltarter samt övriga tillstånd som Finlands viltcentral beviljar ansöks med ansökningsblanketterna nedan.Finlands viltcentral tillhandahåller blanketter i anknytning till licensförvaltningen samt till sina övriga uppgifter. Licensförvaltningens blanketter ska lämnas in ifyllda på adressen lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Alternativt kan man skriva ut en blankett och skicka den per post till adressen Finlands viltcentral, LF-registrators kontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Separata anvisningar för ifyllandet av blanketterna finns på respektive sidor. Blanketter på andra språk får man fram genom att byta språk (språkval överst på sidan).