Siirry sisältöön

Adressändring

Tidningen Jägaren och jaktkortet postas till den adressuppgift som finns sparat i jägarregistret. Jägarregistret hålls ajour med de uppgifter som förmedlas från Posten. En stadigvarande adressändring som gjorts till Posten uppdaterar också jägarregistrets uppgifter.

Adressändring ska göras direkt till jägarregistrets kundbetjäning, om adressen är utländsk eller man flyttar utomlands eller om adressändringen är tidsbunden (till exempel studerande) eller om man till Posten har meddelat förbud mot utlämnande av adress. I sådana fall ska man till jägarregistrets kundbetjäning meddela förutom tidigare adress också jägarnumret och födelsetiden.