Siirry sisältöön

Alueelliset saalismäärät

Hakutoiminnoilla voit hakea Oma riista -palveluun tallennettuja saalistietoja metsäkauriista ja villisiasta.

HUOM: Haun antamat saalismäärät ovat tarkistamattomia Oma riista -käyttäjien riistalokeihinsa kirjaamia tietoja eli virheellisetkin syötöt näkyvät näissä raporteissa sellaisenaan. Riistakeskus pyrkii yhteistyössä palvelun käyttäjien kanssa mahdollisimman virheettömään tietoon.

Käyttäjien Oma riistaan kirjaamien tietojen pohjalta riistantutkimus tekee jatkossa analyyseja riistasaaliin todellisesta määrästä, ks. RKTL:n Riistasaalis 2013 -taulukko. Oma riista -palvelu otettiin käyttöön metsästyskauden 2014-2015 alussa, joten Riistasaalis 2013 ei pohjaudu vielä Oma riistan tietoihin.

Oma riista -palveluun kerättyä saalistietoa voit hakea riistanhoitoyhdistys-, riistakeskuksen alue- ja koko Suomen tasolta (yksittäiset saaliit, niiden paikat tai saalista saaneet henkilöt eivät näy). Tuloksissa näytetään saaliin kappalemäärätiedon lisäksi sukupuoli ja ikä, jos ne ovat tiedossa tai arvioitu.

Alueellisen saalismäärän luvuissa on siis kaikki Oma riista -palveluun tallennetut saaliit. Tämän vuoksi luvuissa voi olla mukana vahinkoperusteisilla luvilla saatuja saaliita, poliisin käskystä lopetettuja saaliita, SRVA-tapahtumassa lopetettuja saaliita tai käyttäjien vahinkokirjauksia, mikäli ne on Oma riista -palveluun kirjattu.