Siirry sisältöön

Metsäkauris-, villisika-, hilleri-, merihanhi-, metsähanhi- ja vesilintusaalis

Ilmoita saaliisi sähköisesti Oma riista -palvelussa

Saaliiksi saadusta metsäkauriista, villisiasta, hilleristä, merihanhesta, metsähanhesta, haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta sekä nokikanasta on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle sähköisen palvelun kautta tai vaihtoehtoisesti Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella (metsästysasetus 5 a §). Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä.

Saalisilmoituslomake: metsäkauris-, villisika-, hilleri-, merihanhi-, metsähanhi- ja vesilintusaalis (Word)
Saalisilmoituslomake: metsäkauris-, villisika-, hilleri-, merihanhi-, metsähanhi- ja vesilintusaalis (OpenOffice)
Saalisilmoituslomake: metsäkauris-, villisika-, hilleri-, merihanhi-, metsähanhi- ja vesilintusaalis (PDF)

Mikäli ilmoitat saaliisi lomakkeella, saalisilmoitus lähetetään osoitteeseen: Suomen riistakeskus, LH-kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki, tai sähköpostilla osoitteeseen: saaliit@riista.fi.

Saalisilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) metsästäjän nimi ja metsästäjänumero;

2) pyydystettyjen eläinten määrä ja laji sekä villisian ja metsäkauriin osalta sukupuoli ja arvio iästä;

3) päivämäärä, jolloin yksilö saatiin saaliiksi;

4) kunta, jossa yksilö saatiin saaliiksi.

Suomen talousvyöhykkeeltä saadusta saaliista on ilmoitettava metsästyslain 5 a §:n 2 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetut tiedot (ks. yllä saalisilmoituksen kohdat 1-3).

Saaliiksi saadusta villisiasta on ilmoitettava pyyntipaikan koordinaatit.

Saaliin ilmoittamatta jättäminen on metsästysrikkomus, josta voidaan tuomita sakkoon.