Siirry sisältöön

Metsästyslainsäädäntö

Metsästystä säätelevät useat eri lakisäädökset. Perustana voidaan pitää metsästyslakia, tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat säädökset löytyvät metsästysasetuksesta.

Poikkeuslupiin liittyviä säädöksiä löytyy sekä metsästyslaista että valtioneuvoston asetuksesta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista. Poikkeusluvat liittyvät esimerkiksi suurpetojen rauhoituksesta poikkeamiseen, rauhoittamattomien lintujen ja kaikkien riistalajien rauhoitusajoista poikkeamiseen, moottoriajoneuvon apuna käyttämiseen metsästyksessä sekä maahantuontilupiin.

Riistahallinnon perusta löytyy riistahallintolaista sekä valtioneuvoston asetuksesta riistahallinnosta vuodelta 2011. Näissä määritellään Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten organisoituminen ja tehtävät.

Linkit ajantasaiseen lainsäädäntöön löydät Suomen riistakeskuksen Riistainfo.fi:stä.